مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد

مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد
با شکایت مسافران و در جهت استیفای حقوق عامه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد.

به گزارش ایلنا، قاضی اصولی صفار، بازپرس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در گفت وگویی درباره تاخیرات مکرر پروازهای شرکت هواپیمایی زاگرس و اعتراضات مسافران در این زمینه گفت: مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد به جهت معاونت در اخلال در نظم عمومی و تاخیرات مکرر پرواز تفهمیم اتهام شد.
این مقام قضایی ادامه داد: با توجه به شکایت زیاد مسافرین و از جهت استیفای حقوق عامه، این مدیرعامل بازداشت و با قرار قانونی روانه زندان شد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد

با شکایت مسافران و در جهت استیفای حقوق عامه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد.

به گزارش ایلنا، قاضی اصولی صفار، بازپرس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در گفت وگویی درباره تاخیرات مکرر پروازهای شرکت هواپیمایی زاگرس و اعتراضات مسافران در این زمینه گفت: مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد به جهت معاونت در اخلال در نظم عمومی و تاخیرات مکرر پرواز تفهمیم اتهام شد.
این مقام قضایی ادامه داد: با توجه به شکایت زیاد مسافرین و از جهت استیفای حقوق عامه، این مدیرعامل بازداشت و با قرار قانونی روانه زندان شد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد

بازداشت مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی در مشهد

بازداشت مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی در مشهد
قاضی اصولی صفار از بازداشت مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد به دلیل اخلال در نظم عمومی و تاخیرات مکرر پرواز خبر داد.

بازداشت مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی در مشهد

قاضی اصولی صفار از بازداشت مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد به دلیل اخلال در نظم عمومی و تاخیرات مکرر پرواز خبر داد.
بازداشت مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی در مشهد

بهترین توصیه ها برای تست حرفه ای یک خودرو

بهترین توصیه ها برای تست حرفه ای یک خودرو
پدال/ خریداران خودروهای جدید به فاکتورهای زیادی در زمان خرید دقت می کنند. برای برخی افراد ظاهر خودرو اهمیت بیشتری داشته و برای برخی نیز همه چیز در قیمت خلاصه می شود. دسته ای دیگر روی مصرف سوخت یا کاربردی بودن، کارایی و یا ایمنی و راحتی و حتی توانایی های آفرود تمرکز دارند. برای برخی نیز بررسی های تخصصی اهمیت داشته و در بسیاری از موارد تنها به یک فاکتور اکتفا نمی شود و ترکیبی از موضوعات یاد شده بر تصمیم خریدار تأثیر می گذارند.
خریداران باهوش علاوه بر تحقیقات گسترده و مراجعه با سایت های تخصصی چون پدال، چندین خودرو را هم تست می کنند تا مطمئن شوند که کدام گزینه بهترین همخوانی را با نیازها، سلایق و طرز زندگی شان در زمان حال و آینده دارد. خوشبختانه تعدادی از نمایندگی های فروش خودرودر کشورمان امکان تست درایو محدود خودروها را نیز فراهم ساخته اند که امیدواریم گسترش یافته و عمومی و همیشگی شود.
اگر می خواهید خودرویی جدید بخرید و آماده ی فرایند تست خودروها هستید، توصیه های زیر را که می توانند تجربه ای بهتر برای شما به ارمغان بیاورند را در نظر بگیرید.
زمان مناسبی را در نظر بگیرید: تست عجله ای …

بهترین توصیه ها برای تست حرفه ای یک خودرو

پدال/ خریداران خودروهای جدید به فاکتورهای زیادی در زمان خرید دقت می کنند. برای برخی افراد ظاهر خودرو اهمیت بیشتری داشته و برای برخی نیز همه چیز در قیمت خلاصه می شود. دسته ای دیگر روی مصرف سوخت یا کاربردی بودن، کارایی و یا ایمنی و راحتی و حتی توانایی های آفرود تمرکز دارند. برای برخی نیز بررسی های تخصصی اهمیت داشته و در بسیاری از موارد تنها به یک فاکتور اکتفا نمی شود و ترکیبی از موضوعات یاد شده بر تصمیم خریدار تأثیر می گذارند.
خریداران باهوش علاوه بر تحقیقات گسترده و مراجعه با سایت های تخصصی چون پدال، چندین خودرو را هم تست می کنند تا مطمئن شوند که کدام گزینه بهترین همخوانی را با نیازها، سلایق و طرز زندگی شان در زمان حال و آینده دارد. خوشبختانه تعدادی از نمایندگی های فروش خودرودر کشورمان امکان تست درایو محدود خودروها را نیز فراهم ساخته اند که امیدواریم گسترش یافته و عمومی و همیشگی شود.
اگر می خواهید خودرویی جدید بخرید و آماده ی فرایند تست خودروها هستید، توصیه های زیر را که می توانند تجربه ای بهتر برای شما به ارمغان بیاورند را در نظر بگیرید.
زمان مناسبی را در نظر بگیرید: تست عجله ای …
بهترین توصیه ها برای تست حرفه ای یک خودرو

مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید معرفی شد

مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید معرفی شد
دولت آمریکا «هاپ هیکس» را به عنوان سرپرست بخش ارتباطات کاخ سفید منصوب کرد.

مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید معرفی شد

دولت آمریکا «هاپ هیکس» را به عنوان سرپرست بخش ارتباطات کاخ سفید منصوب کرد.
مدیر جدید روابط عمومی کاخ سفید معرفی شد

نظر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نقش دین در به کارگیری علم برای مقاصد تخریبی

نظر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نقش دین در به کارگیری علم برای مقاصد تخریبی
به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، دکتر مهدی گلشنی در سومین دوره آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی که در دهکده فرهنگی آموزشی وسف در حال برگزاریست به تحلیل تاریخی نسبت علم و دین در سه دوره تمدن اسلامی، قرون وسطی مسیحی و غرب مدرن پرداخت.
وی در تحلیل تاریخی نسبت علم و دین، به نسبت علم و دین در تمدن اسلامی اشاره کرد و گفت: هدف علم از دیدگاه اسلام در بعد نظری، کشف آیات الهی در آفاق و انفس و در بعد عملی استفاده از امکاناتی است که خداوند برای بشر فراهم کرده است.
پژوهشگر فلسفه علم با بیان اینکه در بینش اسلامی معیار مطلوب بودن یک علم، مفید بودن آن است، معیار مفید بودن علم را سوق انسان به سوی خدا و رضای الهی عنوان کرد و افزود: هر علمی که دارای این خاصیت باشد ممدوح و کسب آن عبادت است و از این جهت فرقی بین علوم خاص دینی و علوم طبیعی نیست.
وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) که می فرمایند «ثمره العلم العباده»، اظهار داشت: این برداشت که ثمره دانش عبادت است در واقع برداشتی است که علمای بزرگ مسلمان قرون اول هجری داشتند و به ترجمه علم ملل دیگر پرداختند و بر …

نظر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نقش دین در به کارگیری علم برای مقاصد تخریبی

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، دکتر مهدی گلشنی در سومین دوره آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی که در دهکده فرهنگی آموزشی وسف در حال برگزاریست به تحلیل تاریخی نسبت علم و دین در سه دوره تمدن اسلامی، قرون وسطی مسیحی و غرب مدرن پرداخت.
وی در تحلیل تاریخی نسبت علم و دین، به نسبت علم و دین در تمدن اسلامی اشاره کرد و گفت: هدف علم از دیدگاه اسلام در بعد نظری، کشف آیات الهی در آفاق و انفس و در بعد عملی استفاده از امکاناتی است که خداوند برای بشر فراهم کرده است.
پژوهشگر فلسفه علم با بیان اینکه در بینش اسلامی معیار مطلوب بودن یک علم، مفید بودن آن است، معیار مفید بودن علم را سوق انسان به سوی خدا و رضای الهی عنوان کرد و افزود: هر علمی که دارای این خاصیت باشد ممدوح و کسب آن عبادت است و از این جهت فرقی بین علوم خاص دینی و علوم طبیعی نیست.
وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) که می فرمایند «ثمره العلم العباده»، اظهار داشت: این برداشت که ثمره دانش عبادت است در واقع برداشتی است که علمای بزرگ مسلمان قرون اول هجری داشتند و به ترجمه علم ملل دیگر پرداختند و بر …
نظر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نقش دین در به کارگیری علم برای مقاصد تخریبی

آخرین اقدامات در خصوص تاخیرات مکرر پروازها/ مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد

آخرین اقدامات در خصوص تاخیرات مکرر پروازها/ مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد
قاضی اصولی صفار اعلام کرد: مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد از باب معاونت در اخلال در نظم عمومی و تاخیرات مکرر پرواز تفهمیم اتهام شد.
به گزارش خبر فوری به نقل از میزان، قاضی اصولی صفار، بازپرس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات درخصوص تاخیرات مکرر پروازهای شرکت هواپیمایی زاگرس و اعتراضات مسافران در این زمینه گفت: مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد از باب معاونت در اخلال در نظم عمومی و تاخیرات مکرر پرواز تفهمیم اتهام شد.
اصولی صفار تصریح کرد: با توجه به شکایت زیاد مسافرین و از جهت استیفای حقوق عامه، این مدیرعامل بازداشت و با قرار قانونی روانه زندان شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ 96/5/21 مسئولین این شرکت به دلیل تاخیر در انجام پروازها به شعبه بازپرسی ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد احضار شده بودند.
به گفته اصولی صفار، هر ایرلاینى که بیش از ٤ ساعت تأخیر در فرودگاه مشهد داشته باشد، باید مسافرانش را تا آماده شدن پروازش، در هتل اسکان دهد و هر گونه تبعات امنیتی و انتظامی ناشی از عدم اجرای حقوق مسافر بر عهده شرکت هوایی متخلف بوده و …

آخرین اقدامات در خصوص تاخیرات مکرر پروازها/ مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد

قاضی اصولی صفار اعلام کرد: مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد از باب معاونت در اخلال در نظم عمومی و تاخیرات مکرر پرواز تفهمیم اتهام شد.
به گزارش خبر فوری به نقل از میزان، قاضی اصولی صفار، بازپرس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات درخصوص تاخیرات مکرر پروازهای شرکت هواپیمایی زاگرس و اعتراضات مسافران در این زمینه گفت: مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد از باب معاونت در اخلال در نظم عمومی و تاخیرات مکرر پرواز تفهمیم اتهام شد.
اصولی صفار تصریح کرد: با توجه به شکایت زیاد مسافرین و از جهت استیفای حقوق عامه، این مدیرعامل بازداشت و با قرار قانونی روانه زندان شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ 96/5/21 مسئولین این شرکت به دلیل تاخیر در انجام پروازها به شعبه بازپرسی ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد احضار شده بودند.
به گفته اصولی صفار، هر ایرلاینى که بیش از ٤ ساعت تأخیر در فرودگاه مشهد داشته باشد، باید مسافرانش را تا آماده شدن پروازش، در هتل اسکان دهد و هر گونه تبعات امنیتی و انتظامی ناشی از عدم اجرای حقوق مسافر بر عهده شرکت هوایی متخلف بوده و …
آخرین اقدامات در خصوص تاخیرات مکرر پروازها/ مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد

افزایش انگیزه فعالان و دانشجویان، نتیجه ثمربخشی فعالیت جشنواره مد و لباس فجر است

افزایش انگیزه فعالان و دانشجویان، نتیجه ثمربخشی فعالیت جشنواره مد و لباس فجر است
به گزارش امتداد نیوز به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، جلسه نقد و ارزیابی ششمین جشنواره مد و لباس فجر با حضور حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاه و صاحبان برند برگزار شد.
در این جلسه، کارشناسانی همچون انسیه زاهدی دبیر بخش علمی و دانشگاهی ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، پروانه قاسمیان مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگ و هنر، فریناز فربود عضو هیئت علمی رشته طراحی پارچه دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س)، حمیدرضا نیک طبع دبیر کمیسیون صنعت کارگروه، فاطمه بهرامی عضو هیئت علمی واحد هنر جهاد دانشگاهی، مهدی محمودی دبیر بخش فرهنگی هنری، انجمن ها و مؤسسات ششمین جشنواره، مجید افتخاری مدیرعامل برند “عصر جدید” و مدرس دانشگاه، مریم یاسینی طراح لباس، مهدی یکتا فعال حوزه مد و لباس، محمدنقی سلیمی داور جشنواره، مریم مونسی سرخه عضو هیئت علمی گروه طراحی پارچه دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س) و محمدرضا ملکشاهی، سیامک ناظمی و محبوبه توکلی از داوران دوره ششمین جشنواره مد و لباس فجر جشنواره حضور داشتند.
لزوم توجه به …

افزایش انگیزه فعالان و دانشجویان، نتیجه ثمربخشی فعالیت جشنواره مد و لباس فجر است

به گزارش امتداد نیوز به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، جلسه نقد و ارزیابی ششمین جشنواره مد و لباس فجر با حضور حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاه و صاحبان برند برگزار شد.
در این جلسه، کارشناسانی همچون انسیه زاهدی دبیر بخش علمی و دانشگاهی ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، پروانه قاسمیان مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگ و هنر، فریناز فربود عضو هیئت علمی رشته طراحی پارچه دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س)، حمیدرضا نیک طبع دبیر کمیسیون صنعت کارگروه، فاطمه بهرامی عضو هیئت علمی واحد هنر جهاد دانشگاهی، مهدی محمودی دبیر بخش فرهنگی هنری، انجمن ها و مؤسسات ششمین جشنواره، مجید افتخاری مدیرعامل برند “عصر جدید” و مدرس دانشگاه، مریم یاسینی طراح لباس، مهدی یکتا فعال حوزه مد و لباس، محمدنقی سلیمی داور جشنواره، مریم مونسی سرخه عضو هیئت علمی گروه طراحی پارچه دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س) و محمدرضا ملکشاهی، سیامک ناظمی و محبوبه توکلی از داوران دوره ششمین جشنواره مد و لباس فجر جشنواره حضور داشتند.
لزوم توجه به …
افزایش انگیزه فعالان و دانشجویان، نتیجه ثمربخشی فعالیت جشنواره مد و لباس فجر است

حضور 188 روزنامه در سومین دوره رتبه بندی روزنامه ها

حضور 188 روزنامه در سومین دوره رتبه بندی روزنامه ها
سومین دوره طرح رتبه بندی روزنامه ها با استقبال روزنامه های سراسری و استانی و با حضور 188 روزنامه انجام و نتایج اولیه در هفته نخست شهریورماه به روزنامه ها اعلام می شود.
به گزارش عصرایران به نقل از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، بنابراین گزارش با پایان کار هیات ارزیابی اولیه پس از برگزاری 18 جلسه کارشناسی و راستی آزمایی جداول خود اظهاری روزنامه ها و تکمیل فرم های مربوطه، هم اکنون شورای ارزیابی کیفی مطابق بند 28 شیوه نامه در حال برگزاری جلسات نهایی است.
لازم به ذکر است با پایان بررسی های کارشناسی، جدول مقایسه ای رتبه بندی که در آن امتیاز همه روزنامه ها به تفکیک شاخص ها درج شده هفته نخست شهریور ماه به نشانی پست الکترونیکی روزنامه ها مندرج در سامانه جامع رسانه های کشور ارسال می شود تا در صورت اعتراض به ترتیبی که اطلاع رسانی می شود، اقدام کنند.
شایان ذکر است هیأت ارزیابی طرح رتبه بندی روزنامه ها را «یک نفر به معرفی روزنامه های بخش دولتی یا عمومی شرکت کننده در طرح (با استعلام رئیس انجمن روزنامه های غیردولتی از آنان)، یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن روزنامه های غیردولتی به عنوان دبیر، یک …

حضور 188 روزنامه در سومین دوره رتبه بندی روزنامه ها

سومین دوره طرح رتبه بندی روزنامه ها با استقبال روزنامه های سراسری و استانی و با حضور 188 روزنامه انجام و نتایج اولیه در هفته نخست شهریورماه به روزنامه ها اعلام می شود.
به گزارش عصرایران به نقل از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، بنابراین گزارش با پایان کار هیات ارزیابی اولیه پس از برگزاری 18 جلسه کارشناسی و راستی آزمایی جداول خود اظهاری روزنامه ها و تکمیل فرم های مربوطه، هم اکنون شورای ارزیابی کیفی مطابق بند 28 شیوه نامه در حال برگزاری جلسات نهایی است.
لازم به ذکر است با پایان بررسی های کارشناسی، جدول مقایسه ای رتبه بندی که در آن امتیاز همه روزنامه ها به تفکیک شاخص ها درج شده هفته نخست شهریور ماه به نشانی پست الکترونیکی روزنامه ها مندرج در سامانه جامع رسانه های کشور ارسال می شود تا در صورت اعتراض به ترتیبی که اطلاع رسانی می شود، اقدام کنند.
شایان ذکر است هیأت ارزیابی طرح رتبه بندی روزنامه ها را «یک نفر به معرفی روزنامه های بخش دولتی یا عمومی شرکت کننده در طرح (با استعلام رئیس انجمن روزنامه های غیردولتی از آنان)، یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن روزنامه های غیردولتی به عنوان دبیر، یک …
حضور 188 روزنامه در سومین دوره رتبه بندی روزنامه ها

احتمال بروز اختلال در ارتباط تلفن های ثابت بندرعباس و جزیره هرمز

احتمال بروز اختلال در ارتباط تلفن های ثابت بندرعباس و جزیره هرمز
بندرعباس – ایرنا – مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان گفت: احتمال بروزاختلال در ارتباط های تلفن ثابت برخی مناطق شهر بندرعباس و جزیره هرمز به دلیل عملیات کابل برگردان و جابه جایی رادیو وجود دارد.

احتمال بروز اختلال در ارتباط تلفن های ثابت بندرعباس و جزیره هرمز

بندرعباس – ایرنا – مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان گفت: احتمال بروزاختلال در ارتباط های تلفن ثابت برخی مناطق شهر بندرعباس و جزیره هرمز به دلیل عملیات کابل برگردان و جابه جایی رادیو وجود دارد.
احتمال بروز اختلال در ارتباط تلفن های ثابت بندرعباس و جزیره هرمز

صندوق دار و سالن دار / تبریز

صندوق دار و سالن دار / تبریز
به یک نفر صندوق دار خانم با سابقه کار و دو نفر خانم جهت سرویس دهی و سالن داری با روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته جهت کار در کافه تریا رستوران سارای واقع در خیابان توانیر بعد از گلپارک نیازمندیم. جهت ارتباط سریع تر و غیر حضوری با ایدی تلگرامkafesaray@ و یا با شماره ثابت ٣٥٤٠١٤٤٨ و یا ٠٩١٤١١٩٢٣٢٩ تماس حاصل نمایید.
تلفن تماس: 09141192329
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید

صندوق دار و سالن دار / تبریز

به یک نفر صندوق دار خانم با سابقه کار و دو نفر خانم جهت سرویس دهی و سالن داری با روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته جهت کار در کافه تریا رستوران سارای واقع در خیابان توانیر بعد از گلپارک نیازمندیم. جهت ارتباط سریع تر و غیر حضوری با ایدی تلگرامkafesaray@ و یا با شماره ثابت ٣٥٤٠١٤٤٨ و یا ٠٩١٤١١٩٢٣٢٩ تماس حاصل نمایید.
تلفن تماس: 09141192329
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید
صندوق دار و سالن دار / تبریز