آئین پایانی پانزدهمین جشنواره ی رضوی در یزد برگزار شد

آئین پایانی پانزدهمین جشنواره ی رضوی در یزد برگزار شد
سرویس سیاسی فردا: محمدباقرقالیباف برای حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو وارد سازمان صدا و سیما شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، آیین پایانی پانزدهمین جشنواره رضوی، با حضورمحمدعلی طالبی معاون سیاسی امنیتی استانداری، حسین علیجانی مدیرکل آفرینش های ادبی و هنری کانون کشور، عباسعلی دانافر مدیرکل کانون استان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی واهالی فرهنگ و هنر و ادب، 8مرداد 96در سالن شهید عباسپوربرق منطقه ای یزد برگزار گردید و از برگزیدگان کشوری و استانی تجلیل شد.
عباسعلی دانافردرآیین پانزدهمین جشنواره رضوی کودک و نوجوان استان یزد اظهار داشت: امسال مانند سال های گذشته، مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، یک بار دیگر، دست در دست اعضا، در پانزدهمین جشنواره کودک و نوجوان رضوی به خلق آثار ارزش مند پرداختند.
وی افزود: اعضا و مربیان، براین باورند که جشنواره ی رضوی فرصتی را ایجاد می کند تا بچه ها با سیره فکری و عملی امام رضا(ع) آشنا شوند. سبک زندگی اخلاق و آداب رضوی به آن ها معرفی می شود. همچنین باعث ترویج و اشاعه ی فرهنگ نوران …

آئین پایانی پانزدهمین جشنواره ی رضوی در یزد برگزار شد

سرویس سیاسی فردا: محمدباقرقالیباف برای حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو وارد سازمان صدا و سیما شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، آیین پایانی پانزدهمین جشنواره رضوی، با حضورمحمدعلی طالبی معاون سیاسی امنیتی استانداری، حسین علیجانی مدیرکل آفرینش های ادبی و هنری کانون کشور، عباسعلی دانافر مدیرکل کانون استان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی واهالی فرهنگ و هنر و ادب، 8مرداد 96در سالن شهید عباسپوربرق منطقه ای یزد برگزار گردید و از برگزیدگان کشوری و استانی تجلیل شد.
عباسعلی دانافردرآیین پانزدهمین جشنواره رضوی کودک و نوجوان استان یزد اظهار داشت: امسال مانند سال های گذشته، مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، یک بار دیگر، دست در دست اعضا، در پانزدهمین جشنواره کودک و نوجوان رضوی به خلق آثار ارزش مند پرداختند.
وی افزود: اعضا و مربیان، براین باورند که جشنواره ی رضوی فرصتی را ایجاد می کند تا بچه ها با سیره فکری و عملی امام رضا(ع) آشنا شوند. سبک زندگی اخلاق و آداب رضوی به آن ها معرفی می شود. همچنین باعث ترویج و اشاعه ی فرهنگ نوران …
آئین پایانی پانزدهمین جشنواره ی رضوی در یزد برگزار شد