آتش سوزی در یگان نظامی دزفول مهار شد/ حادثه تلفات جانی نداشت

آتش سوزی در یگان نظامی دزفول مهار شد/ حادثه تلفات جانی نداشت
امیر عیسی زاده سرپرست فرمانداری دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خوشبختانه این حادثه از شدت بالایی برخوردار نبوده و در حال حاضر آتش سوزی مهارشده است.
وی افزود: انتشار اخبار پی درپی و گاهی غیرموثق موجب ترس و اضطراب مردم و به ویژه ساکنان تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول و سایر ساکنان یگان های نظامی اطراف شد؛ در حالی که این آتش سوزی جزئی بود.
سرپرست فرمانداری دزفول با تاکید بر اینکه رسانه ها از انتشار اخبار نادرست در چنین شرایطی خودداری کنند، گفت: در این زمان نیروهای امدادی در محل حضور دارند، اما حادثه رفع شده؛ نکته مهم اینکه این آتش سوزی هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است.
عیسی زاده بابیان اینکه شهروندان دزفولی نگران نباشند، افزود: همه چیز تحت کنترل واحدهای ارتش است، در این زمینه مسئله ای برای نگرانی وجود ندارد.
به گزارش مهر، علت اصلی آتش سوزی اعلام نشده است.

آتش سوزی در یگان نظامی دزفول مهار شد/ حادثه تلفات جانی نداشت

امیر عیسی زاده سرپرست فرمانداری دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خوشبختانه این حادثه از شدت بالایی برخوردار نبوده و در حال حاضر آتش سوزی مهارشده است.
وی افزود: انتشار اخبار پی درپی و گاهی غیرموثق موجب ترس و اضطراب مردم و به ویژه ساکنان تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول و سایر ساکنان یگان های نظامی اطراف شد؛ در حالی که این آتش سوزی جزئی بود.
سرپرست فرمانداری دزفول با تاکید بر اینکه رسانه ها از انتشار اخبار نادرست در چنین شرایطی خودداری کنند، گفت: در این زمان نیروهای امدادی در محل حضور دارند، اما حادثه رفع شده؛ نکته مهم اینکه این آتش سوزی هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است.
عیسی زاده بابیان اینکه شهروندان دزفولی نگران نباشند، افزود: همه چیز تحت کنترل واحدهای ارتش است، در این زمینه مسئله ای برای نگرانی وجود ندارد.
به گزارش مهر، علت اصلی آتش سوزی اعلام نشده است.
آتش سوزی در یگان نظامی دزفول مهار شد/ حادثه تلفات جانی نداشت