آغاز فاز اول جلوگیری از عرضه و مصرف قلیان در بلوار فرودگاه اهواز

آغاز فاز اول جلوگیری از عرضه و مصرف قلیان در بلوار فرودگاه اهواز
سرپرست فرمانداری اهواز از آغاز فاز اول جلوگیری از عرضه و مصرف قلیان در بلوار فرودگاه اهواز خبر داد.
نبی الله خون میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا – منطقه خوزستان، با اشاره به شیوع مصرف و عرضه قلیان در بلوار فرودگاه و پارک ساحلی اهواز، اظهار کرد: در سطح شهر مراکز عرضه قلیان مجاز و غیرمجاز به صورت پراکنده فعالیت دارند اما در سال های اخیر مصرف و عرضه قلیان در پارک ساحلی و بلوار فرودگاه بیش از نقاط دیگر شیوع پیدا کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه پارک و بلوار ساحلی اهواز با وجود داشتن پتانسیل های لازم برای تبدیل شدن به یک محیط اجتماعی سالم جهت فعالیت های ورزشی، هنری، تفریحی و فرهنگی به جایگاهی برای عرضه و مصرف قلیان تبدیل شده است.
سرپرست فرمانداری اهواز با اشاره به مطرح شدن بحث شیوع قلیان در اهواز در دستور کار جلسه گذشته شورای هماهنگی با مواد مخدر استان خوزستان، عنوان کرد: همچنین پس از طرح این موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و کارگروه و امنیت غذایی شهرستان، برای جمع آوری قلیان چه در اماکن عمومی و چه در سایر مراکز عرضه و مصرف قلیان سطح شهر، تصمیماتی و تمهیداتی اتخاذ …

آغاز فاز اول جلوگیری از عرضه و مصرف قلیان در بلوار فرودگاه اهواز

سرپرست فرمانداری اهواز از آغاز فاز اول جلوگیری از عرضه و مصرف قلیان در بلوار فرودگاه اهواز خبر داد.
نبی الله خون میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا – منطقه خوزستان، با اشاره به شیوع مصرف و عرضه قلیان در بلوار فرودگاه و پارک ساحلی اهواز، اظهار کرد: در سطح شهر مراکز عرضه قلیان مجاز و غیرمجاز به صورت پراکنده فعالیت دارند اما در سال های اخیر مصرف و عرضه قلیان در پارک ساحلی و بلوار فرودگاه بیش از نقاط دیگر شیوع پیدا کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه پارک و بلوار ساحلی اهواز با وجود داشتن پتانسیل های لازم برای تبدیل شدن به یک محیط اجتماعی سالم جهت فعالیت های ورزشی، هنری، تفریحی و فرهنگی به جایگاهی برای عرضه و مصرف قلیان تبدیل شده است.
سرپرست فرمانداری اهواز با اشاره به مطرح شدن بحث شیوع قلیان در اهواز در دستور کار جلسه گذشته شورای هماهنگی با مواد مخدر استان خوزستان، عنوان کرد: همچنین پس از طرح این موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و کارگروه و امنیت غذایی شهرستان، برای جمع آوری قلیان چه در اماکن عمومی و چه در سایر مراکز عرضه و مصرف قلیان سطح شهر، تصمیماتی و تمهیداتی اتخاذ …
آغاز فاز اول جلوگیری از عرضه و مصرف قلیان در بلوار فرودگاه اهواز