ابلاغ تصویب نامه تعرفه درمانی و سهم سازمان های بیمه گر بخش خیریه

ابلاغ تصویب نامه تعرفه درمانی و سهم سازمان های بیمه گر بخش خیریه
پایشگر- معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، هزینه اقامت و سهم سازمان های بیمه گر در بخش خیریه را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایشگر به نقل از ایبِنا، هیات وزیران در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به شرح ذیل تعیین می شود:
الف- ارزیابی و معاینه پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی در مراکز خیریه
ردیف
شرح خدمت
تعرفه/ریال
۱
پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (phD) پروانه دارد
۱۶۶.۵۰۰
۲
پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک تخصصی در علوم پایه (MD-phD)
۲۷۸.۰۰۰
۳
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی
۳۳۶.۰۰۰
۴
پزشکان فوق تخصص روانپزشک
۴۰۰.۰۰۰
۵
کارشناس ارشد پروانه …

ابلاغ تصویب نامه تعرفه درمانی و سهم سازمان های بیمه گر بخش خیریه

پایشگر- معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، هزینه اقامت و سهم سازمان های بیمه گر در بخش خیریه را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایشگر به نقل از ایبِنا، هیات وزیران در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به شرح ذیل تعیین می شود:
الف- ارزیابی و معاینه پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی در مراکز خیریه
ردیف
شرح خدمت
تعرفه/ریال
۱
پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (phD) پروانه دارد
۱۶۶.۵۰۰
۲
پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک تخصصی در علوم پایه (MD-phD)
۲۷۸.۰۰۰
۳
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی
۳۳۶.۰۰۰
۴
پزشکان فوق تخصص روانپزشک
۴۰۰.۰۰۰
۵
کارشناس ارشد پروانه …
ابلاغ تصویب نامه تعرفه درمانی و سهم سازمان های بیمه گر بخش خیریه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *