اثر رخدادهای خارج از مرز بر اقتصاد درون کشور ها

اثر رخدادهای خارج از مرز بر اقتصاد درون کشور ها
دیپلماسی ایرانی نوشت: در دادگاه افکار عمومی جهان امروزی مسائل بی شماری ایران و ترکیه را از هم جدا می کند، اما نمی توان تشابهات مشترک آن ها را فراموش کرد. هر دو کشور دارای تمدن های باستانی قبل از اسلام دارند و امپراتوری های بسیار گسترده ای داشته اند. هر دو سرزمین های راهبردی در خاورمیانه یا در نزدیکی آن را تحت پوشش قرار می دهند و از جمعیت های نسبتا بزرگ و تحصیل کرده برخوردارند.

اثر رخدادهای خارج از مرز بر اقتصاد درون کشور ها

دیپلماسی ایرانی نوشت: در دادگاه افکار عمومی جهان امروزی مسائل بی شماری ایران و ترکیه را از هم جدا می کند، اما نمی توان تشابهات مشترک آن ها را فراموش کرد. هر دو کشور دارای تمدن های باستانی قبل از اسلام دارند و امپراتوری های بسیار گسترده ای داشته اند. هر دو سرزمین های راهبردی در خاورمیانه یا در نزدیکی آن را تحت پوشش قرار می دهند و از جمعیت های نسبتا بزرگ و تحصیل کرده برخوردارند.
اثر رخدادهای خارج از مرز بر اقتصاد درون کشور ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *