اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بوکان

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بوکان
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، روز دوشنبه 9 مردادماه سرهنگ کارآگاه مجید محبعلی رئیس پلیس شهربوکان در گفتگو با خبرنگار هاژه به تشریح جزئیات اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: پلیس در جهت مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی و با هدف افزایش احساس امنیت در بین شهروندان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در گستره شهرستان بوکان به مدت 8 روز اجرا نمود که نتایج بصورت ذیل به اطلاع مردم مومن و همیشه در صحنه بوکان می رسد : 
پاکسازی چهره شهر از حیث حضور معتادین متجاهر و تابلو با هدف پیشگیری از انواع سرقت به تعداد ۱۰۶ نفر ومعرفی آنان به مراکز حمایتی با هماهنگی مراجع قضایی.
 توقیف تعداد ۱۰ دستگاه خودروی سواری متخلف و فاقد مدارک و هدایت آنان به پارکینگ درجهت پیشگیری از تصادفات و سایر جرایمی که احتمال می رفت از آن طریق در شهرستان رخ دهد.
 توقیف و اعمال قانون برای تعداد ۴۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد مدارک و هدایت آنان به پارکینگ .
 دستگیری تعداد ۴ نفر سارق موتور سیکلت و اعتراف آنان به تعداد ۲۲ فقره سرقت از مناطق مختلف شهر.
 دستگیری مقتدرانه فردی با هویت معلوم در یکی از …

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بوکان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، روز دوشنبه 9 مردادماه سرهنگ کارآگاه مجید محبعلی رئیس پلیس شهربوکان در گفتگو با خبرنگار هاژه به تشریح جزئیات اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: پلیس در جهت مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی و با هدف افزایش احساس امنیت در بین شهروندان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در گستره شهرستان بوکان به مدت 8 روز اجرا نمود که نتایج بصورت ذیل به اطلاع مردم مومن و همیشه در صحنه بوکان می رسد : 
پاکسازی چهره شهر از حیث حضور معتادین متجاهر و تابلو با هدف پیشگیری از انواع سرقت به تعداد ۱۰۶ نفر ومعرفی آنان به مراکز حمایتی با هماهنگی مراجع قضایی.
 توقیف تعداد ۱۰ دستگاه خودروی سواری متخلف و فاقد مدارک و هدایت آنان به پارکینگ درجهت پیشگیری از تصادفات و سایر جرایمی که احتمال می رفت از آن طریق در شهرستان رخ دهد.
 توقیف و اعمال قانون برای تعداد ۴۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد مدارک و هدایت آنان به پارکینگ .
 دستگیری تعداد ۴ نفر سارق موتور سیکلت و اعتراف آنان به تعداد ۲۲ فقره سرقت از مناطق مختلف شهر.
 دستگیری مقتدرانه فردی با هویت معلوم در یکی از …
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بوکان