اجرای نیت ۱۴ هزار موقوفه برای کمک به ایتام، مستمندان و زنان سرپرست خانوار

اجرای نیت ۱۴ هزار موقوفه برای کمک به ایتام، مستمندان و زنان سرپرست خانوار
مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف از اجرای طرح دست های مهربانی همزمان با روز احسان و نیکوکاری و در آستانه سال نو در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش تهران۲۴ ، حجت الاسلام ولی الله عادلی با اشاره به آثار وخدمات وقف در کمک به محرومان ونیازمندان از اجرای طرح دستهای مهربانی در آستانه سال جدید خبر داد و اظهار کرد: این طرح از امروز دوشنبه چهاردهم اسفندماه همزمان با روز احسان و نیکوکاری با هدف کمک به ایتام، مستمندان، و زنان سرپرست خانوار در سطح کشور آغاز شد.
وی با بیان اینکه طرح دستهای مهربانی برای پنجمین سال پیاپی در سراسر کشور اجرا می شود، تصریح کرد: ۱۴ هزار و ۲۸۰ موقوفه مرتبط با این طرح و ۲۳ هزار و ۴۰۱ نیت در خصوص کمک به نیازمندان در کشور وجود دارد که در قالب این طرح عواید آن صرف نیازمندان ومحرومان ونیات مرتبط می شود.
مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف با اشاره به اینکه استانهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی چهار استان کم برخوردار طرح دستهای مهربانی هستند، خاطرنشان کرد: خیران وواقفان می توانند در کاهش آسیبهای اجتماعی و کمک به …

اجرای نیت ۱۴ هزار موقوفه برای کمک به ایتام، مستمندان و زنان سرپرست خانوار

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف از اجرای طرح دست های مهربانی همزمان با روز احسان و نیکوکاری و در آستانه سال نو در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش تهران۲۴ ، حجت الاسلام ولی الله عادلی با اشاره به آثار وخدمات وقف در کمک به محرومان ونیازمندان از اجرای طرح دستهای مهربانی در آستانه سال جدید خبر داد و اظهار کرد: این طرح از امروز دوشنبه چهاردهم اسفندماه همزمان با روز احسان و نیکوکاری با هدف کمک به ایتام، مستمندان، و زنان سرپرست خانوار در سطح کشور آغاز شد.
وی با بیان اینکه طرح دستهای مهربانی برای پنجمین سال پیاپی در سراسر کشور اجرا می شود، تصریح کرد: ۱۴ هزار و ۲۸۰ موقوفه مرتبط با این طرح و ۲۳ هزار و ۴۰۱ نیت در خصوص کمک به نیازمندان در کشور وجود دارد که در قالب این طرح عواید آن صرف نیازمندان ومحرومان ونیات مرتبط می شود.
مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف با اشاره به اینکه استانهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی چهار استان کم برخوردار طرح دستهای مهربانی هستند، خاطرنشان کرد: خیران وواقفان می توانند در کاهش آسیبهای اجتماعی و کمک به …
اجرای نیت ۱۴ هزار موقوفه برای کمک به ایتام، مستمندان و زنان سرپرست خانوار