اختصاصی/فاطمه شیرزاد:اعضای شورای شهر رشت حاضر نشدند با فاطمه قدیمی به ترکیه بروند/گزارش ره آورد سفرهای متعد خارجی ارائه نشد

اختصاصی/فاطمه شیرزاد:اعضای شورای شهر رشت حاضر نشدند با فاطمه قدیمی به ترکیه بروند/گزارش ره آورد سفرهای متعد خارجی ارائه نشد
کاشف اسرار -عضو دوره های چهارم و پنجم و سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت از عدم ارائه گزارش ره آورد سفرهای متعدد خارجی مدیر روابط عمومی و مسئول دبیرخانه شهر خلاق یونسکو جهت تنویر افکار عمومی و اعضای پارلمان شهری انتقاد و اذعان کرد:اعضای شورای شهر رشت حاضر نشدند با فاطمه قدیمی به ترکیه بروند.
فاطمه شیرزاد امشب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کاشف اسرار به تبیین مطرح شدن موضوع سفر مدیر روابط عمومی شهرداری رشت به اتفاق یک عضو شورای اسلامی شهر در آذر ماه امسال به ترکیه جهت شرکت در همایش شهر خلاق یونسکو در جلسه روز گذشته پارلمان شهری پرداخت.
وی سئوال مطرح شده از سوی خویش در جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر را مینی بر این که ره آورد سفر های متعدد خارجی مدیر روابط عمومی شهرداری و مسئول شهر خلاق یونسکو برای شهر رشت چه بوده است؟،عنوان کرد.
مدیر مسئول رسانه فرزندان گیل،متذکر شد:اگر دستاوردها در حوزه برند سازی بوده،”فاطمه قدیمی حرفه”ره آورد های عاید شده حاصل از سفرهای متعدد خارجی را به قید فوریت به شورای اسلامی شهر و مردم اعلام بکنند و ما هم منتظر هستیم
شیرزاد زمان ابراز انتقاد خویش از …

اختصاصی/فاطمه شیرزاد:اعضای شورای شهر رشت حاضر نشدند با فاطمه قدیمی به ترکیه بروند/گزارش ره آورد سفرهای متعد خارجی ارائه نشد

کاشف اسرار -عضو دوره های چهارم و پنجم و سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت از عدم ارائه گزارش ره آورد سفرهای متعدد خارجی مدیر روابط عمومی و مسئول دبیرخانه شهر خلاق یونسکو جهت تنویر افکار عمومی و اعضای پارلمان شهری انتقاد و اذعان کرد:اعضای شورای شهر رشت حاضر نشدند با فاطمه قدیمی به ترکیه بروند.
فاطمه شیرزاد امشب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کاشف اسرار به تبیین مطرح شدن موضوع سفر مدیر روابط عمومی شهرداری رشت به اتفاق یک عضو شورای اسلامی شهر در آذر ماه امسال به ترکیه جهت شرکت در همایش شهر خلاق یونسکو در جلسه روز گذشته پارلمان شهری پرداخت.
وی سئوال مطرح شده از سوی خویش در جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر را مینی بر این که ره آورد سفر های متعدد خارجی مدیر روابط عمومی شهرداری و مسئول شهر خلاق یونسکو برای شهر رشت چه بوده است؟،عنوان کرد.
مدیر مسئول رسانه فرزندان گیل،متذکر شد:اگر دستاوردها در حوزه برند سازی بوده،”فاطمه قدیمی حرفه”ره آورد های عاید شده حاصل از سفرهای متعدد خارجی را به قید فوریت به شورای اسلامی شهر و مردم اعلام بکنند و ما هم منتظر هستیم
شیرزاد زمان ابراز انتقاد خویش از …
اختصاصی/فاطمه شیرزاد:اعضای شورای شهر رشت حاضر نشدند با فاطمه قدیمی به ترکیه بروند/گزارش ره آورد سفرهای متعد خارجی ارائه نشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *