اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان برای خرید ارگ بهارستان بیرجند

اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان برای خرید ارگ بهارستان بیرجند
خبرگزاری شبستان: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه همزمان با فعالیت ستاد نوروزی موزه تاریخ سیاسی و اجتماعی بیرجند را در ارگ کلاه فرنگی راه اندازی می شود، گفت: ارگ بهارستان با ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می شود.

اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان برای خرید ارگ بهارستان بیرجند

خبرگزاری شبستان: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه همزمان با فعالیت ستاد نوروزی موزه تاریخ سیاسی و اجتماعی بیرجند را در ارگ کلاه فرنگی راه اندازی می شود، گفت: ارگ بهارستان با ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می شود.
اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان برای خرید ارگ بهارستان بیرجند