ارتباط شوم من و پسرخاله ام کارم را یکسره کرده بود و دیگر ترسی از مردان نداشتم!

ارتباط شوم من و پسرخاله ام کارم را یکسره کرده بود و دیگر ترسی از مردان نداشتم!
رکنا: پس از ٩ ماه کار سخت و پیچیده قضایی-پلیسی برای دستگیری زن هجده ساله، در نهایت، این متهم در مشهد گرفتار قانون شد و رسیدگی به پرونده پیچیده این متهم که به «زن هزار چهره» معروف شده است، از سوی قاضی محمد مقنی باشی، دادیار شعبه ٧٧٢ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٧ مشهد آغاز گردید.

ارتباط شوم من و پسرخاله ام کارم را یکسره کرده بود و دیگر ترسی از مردان نداشتم!

رکنا: پس از ٩ ماه کار سخت و پیچیده قضایی-پلیسی برای دستگیری زن هجده ساله، در نهایت، این متهم در مشهد گرفتار قانون شد و رسیدگی به پرونده پیچیده این متهم که به «زن هزار چهره» معروف شده است، از سوی قاضی محمد مقنی باشی، دادیار شعبه ٧٧٢ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٧ مشهد آغاز گردید.
ارتباط شوم من و پسرخاله ام کارم را یکسره کرده بود و دیگر ترسی از مردان نداشتم!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *