ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی

ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی، ریشه در عدالت فضایی و محیطی دارد. و عدم دسترسی بخش هایی از شهر به فضاهای عمومی باعث محرومیت ساکنان از امکانات موجود خواهد بود که نشان از یک بی عدالتی است.

ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی، ریشه در عدالت فضایی و محیطی دارد. و عدم دسترسی بخش هایی از شهر به فضاهای عمومی باعث محرومیت ساکنان از امکانات موجود خواهد بود که نشان از یک بی عدالتی است.
ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *