استارت شفر برای شکست العین

استارت شفر برای شکست العین
سرمربی استقلال از امروز کارش را برای بازی با العین در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا استارت زد.

استارت شفر برای شکست العین

سرمربی استقلال از امروز کارش را برای بازی با العین در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا استارت زد.
استارت شفر برای شکست العین