استقرار صد ها نظامی آمریکایی در استان های سنی نشین عراق برای رصد انتخابات

استقرار صد ها نظامی آمریکایی در استان های سنی نشین عراق برای رصد انتخابات
«مزاحم حویت» سخنگوی عشایر عرب نینوا با اعلام این خبر اظهار داشت: این نیرو ها در دشت نینوا و مناطق مورد مناقشه «میان بغداد– اربیل» مستقر خواهند شد.
وی تاکید کرد: اولین گروه از نیرو های نظامی آمریکایی که مکلف به حفاظت از «نظم و آرامش» انتخابات پارلمانی (22 اردیبهشت) هستند به پایگاه های نظامی اربیل و عین الاسد در الانبار و نینوا رسیدند.
سخنگوی عشایر عرب نینوا افزود: این نیرو ها به جای نیرو های امنیتی دولت فدرال و حشد شعبی برای نظارت بر انتخابات در استان های دیالی، نینوا، صلاح الدین، الانبار و مناطق مورد مناقشه (میان بغداد و اربیل موضوع ماده 140 قانون اساسی این کشور) مستقر خواهند شد.
حویت پیشتر اعلام کرده بود که برخی گروه های اهل سنت عراق به طور رسمی از دولت آمریکا درخواست کرده اند تا نیرو های نظامی را برای نظارت بر انتخابات پیش رو در این مناطق مستقر کند. انتشار این خبر درحالی است که برخی نیرو های اهل سنت عراق از ماه ها پیش و همزمان با تلاش برای تعویق انتخابات ضمن تشکیک در بی طرفی دولت و نیرو های فدرال مستقر در این منطقه خواستار حضور نیرو های نظامی آمریکا به مناطق تازه آزاد شده از دس …

استقرار صد ها نظامی آمریکایی در استان های سنی نشین عراق برای رصد انتخابات

«مزاحم حویت» سخنگوی عشایر عرب نینوا با اعلام این خبر اظهار داشت: این نیرو ها در دشت نینوا و مناطق مورد مناقشه «میان بغداد– اربیل» مستقر خواهند شد.
وی تاکید کرد: اولین گروه از نیرو های نظامی آمریکایی که مکلف به حفاظت از «نظم و آرامش» انتخابات پارلمانی (22 اردیبهشت) هستند به پایگاه های نظامی اربیل و عین الاسد در الانبار و نینوا رسیدند.
سخنگوی عشایر عرب نینوا افزود: این نیرو ها به جای نیرو های امنیتی دولت فدرال و حشد شعبی برای نظارت بر انتخابات در استان های دیالی، نینوا، صلاح الدین، الانبار و مناطق مورد مناقشه (میان بغداد و اربیل موضوع ماده 140 قانون اساسی این کشور) مستقر خواهند شد.
حویت پیشتر اعلام کرده بود که برخی گروه های اهل سنت عراق به طور رسمی از دولت آمریکا درخواست کرده اند تا نیرو های نظامی را برای نظارت بر انتخابات پیش رو در این مناطق مستقر کند. انتشار این خبر درحالی است که برخی نیرو های اهل سنت عراق از ماه ها پیش و همزمان با تلاش برای تعویق انتخابات ضمن تشکیک در بی طرفی دولت و نیرو های فدرال مستقر در این منطقه خواستار حضور نیرو های نظامی آمریکا به مناطق تازه آزاد شده از دس …
استقرار صد ها نظامی آمریکایی در استان های سنی نشین عراق برای رصد انتخابات