اسد: بحران کشورهای عربی ناشی از درگیری هویتی آنها است

اسد: بحران کشورهای عربی ناشی از درگیری هویتی آنها است
العالم-سوریه
 به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، رئیس جمهوری سوریه امروز(دوشنبه) میزبان هیأتی از سندیکای کار تونس به ریاست «بوعلی المبارکی» بود.
بشار اسد دیدار با این هیات تونسی همانند سایر هیات های مردمی که به سوریه سفر می کنند را مهم برشمرد و درباره اهمیت آن گفت: این سفرها باعث می شود که پیام های حقیقی ملت سوریه به خارج از کشور منتقل شود.
وی گفت: یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده است کشورهای عربی با بحران مواجه شوند، این است که ما در جنگ و درگیری «هویت» به سر می بریم، با وجود اینکه آگاهی ملت های عربی نسبت به تحولات منطقه در سطح بالایی قرار دارد.
اسد درباره جنگ سوریه گفت که اراده مردم سوریه و اصرار همه طیف های آن بر ادامه زندگی روزمره با وجود جنایت های تروریستی از مهترین دلایل عبور از بحران سخت ناشی از این جنگ است.
از سوی دیگر، اعضای هیات تونسی تاکید کردند که آنها به دمشق آمدند تا تصمیم اتحادیه عمومی کار تونس درباره انتقال پیام حمایت از مردم سوریه را به خارج از این کشور منتقل کنند.
هیات تونسی اعلام کرد که غرب نمی خواهد سوریه مستقل باشد تا بتوانند سیاست های خود را به این کشور دیکت …

اسد: بحران کشورهای عربی ناشی از درگیری هویتی آنها است

العالم-سوریه
 به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، رئیس جمهوری سوریه امروز(دوشنبه) میزبان هیأتی از سندیکای کار تونس به ریاست «بوعلی المبارکی» بود.
بشار اسد دیدار با این هیات تونسی همانند سایر هیات های مردمی که به سوریه سفر می کنند را مهم برشمرد و درباره اهمیت آن گفت: این سفرها باعث می شود که پیام های حقیقی ملت سوریه به خارج از کشور منتقل شود.
وی گفت: یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده است کشورهای عربی با بحران مواجه شوند، این است که ما در جنگ و درگیری «هویت» به سر می بریم، با وجود اینکه آگاهی ملت های عربی نسبت به تحولات منطقه در سطح بالایی قرار دارد.
اسد درباره جنگ سوریه گفت که اراده مردم سوریه و اصرار همه طیف های آن بر ادامه زندگی روزمره با وجود جنایت های تروریستی از مهترین دلایل عبور از بحران سخت ناشی از این جنگ است.
از سوی دیگر، اعضای هیات تونسی تاکید کردند که آنها به دمشق آمدند تا تصمیم اتحادیه عمومی کار تونس درباره انتقال پیام حمایت از مردم سوریه را به خارج از این کشور منتقل کنند.
هیات تونسی اعلام کرد که غرب نمی خواهد سوریه مستقل باشد تا بتوانند سیاست های خود را به این کشور دیکت …
اسد: بحران کشورهای عربی ناشی از درگیری هویتی آنها است