اشرافی گری انسان را به سمت نابودی سوق می دهد/آمریکا همیشه دشمن است

اشرافی گری انسان را به سمت نابودی سوق می دهد/آمریکا همیشه دشمن است
امام جمعه موقت قیدار در خطبه های نماز جمعه گفت: آنچه باعث نابودی می شود رفتن به سمت اشرافی گری بود همانگونه که بعد از پیامبر اسلام، خلفا به سمت کاخ و تاج و تخت رفتن و باعث نابودی و از مسیر خارج شدن اسلام شدند.

به گزارش نسیم اشراق،حجت الاسلام علی اکبر بیگدلو امام جمعه موقت قیدار در خطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه انسان مومن نباید رفتار نابخردانه ای داشته باشد اظهارداشت: از عمرتان درست استفاده کنید و هر چه دلتان خواست را پیروی نکنید باید دید که خداوند آن کار را اجازه می دهد یا خیر، یعنی اگر انسانی مطیع نفس باشد در لبه پرتگاه قرار می گیرد.
وی افزود: یکی از مواردی که قرآن از سبک زندگی مسلمانان به ما می گوید اینکه یاد خدا، نعمت ها و شخصیت های وارسته و بزرگ زندگی انسان را می سازد. شبکه های بیگانه در پی الگوسازی های بدلی در زندگی ما هستند. قرآن به ما می گوید به یاد الگو ها باشید.
امام جمعه موقت قیدار ادامه داد: امروز روز تکریم از مادران و همسران شهدا نام گذاری شده که مسئولین باید توجه کنند و این ارزش ها باید در جامعه مورد تجلیل واقع شوند.
وی ادامه داد: امام(ره) حدود ۳ هفته بعد …

اشرافی گری انسان را به سمت نابودی سوق می دهد/آمریکا همیشه دشمن است

امام جمعه موقت قیدار در خطبه های نماز جمعه گفت: آنچه باعث نابودی می شود رفتن به سمت اشرافی گری بود همانگونه که بعد از پیامبر اسلام، خلفا به سمت کاخ و تاج و تخت رفتن و باعث نابودی و از مسیر خارج شدن اسلام شدند.

به گزارش نسیم اشراق،حجت الاسلام علی اکبر بیگدلو امام جمعه موقت قیدار در خطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه انسان مومن نباید رفتار نابخردانه ای داشته باشد اظهارداشت: از عمرتان درست استفاده کنید و هر چه دلتان خواست را پیروی نکنید باید دید که خداوند آن کار را اجازه می دهد یا خیر، یعنی اگر انسانی مطیع نفس باشد در لبه پرتگاه قرار می گیرد.
وی افزود: یکی از مواردی که قرآن از سبک زندگی مسلمانان به ما می گوید اینکه یاد خدا، نعمت ها و شخصیت های وارسته و بزرگ زندگی انسان را می سازد. شبکه های بیگانه در پی الگوسازی های بدلی در زندگی ما هستند. قرآن به ما می گوید به یاد الگو ها باشید.
امام جمعه موقت قیدار ادامه داد: امروز روز تکریم از مادران و همسران شهدا نام گذاری شده که مسئولین باید توجه کنند و این ارزش ها باید در جامعه مورد تجلیل واقع شوند.
وی ادامه داد: امام(ره) حدود ۳ هفته بعد …
اشرافی گری انسان را به سمت نابودی سوق می دهد/آمریکا همیشه دشمن است
!0===a.adult)&&”0″===ds