اطلاعیه برگزاری انتخابات نمایندگان دبیرکل احزاب در کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب

اطلاعیه برگزاری انتخابات نمایندگان دبیرکل احزاب در کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب
دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب، در اطلاعیه ای زمان بندی برگزاری انتخابات دو نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی را اعلام کرد.
به گزارش عصر ایران متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
پیرو فراخوان مورخ 10 /4/ 1396 در پرتال وزارت کشور و رسانه های عمومی و منتشر شده در شماره 6534 مورخ 13 /4/ 1396 روزنامه ایران و شماره 2197 مورخ 13/ 4/ 1396 روزنامه وطن امروز در خصوص فرایند و زمان برگزاری انتخابات دو نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده 10 به اطلاع همه دبیران کل محترم احزاب دارای پروانه فعالیت از کمیسیون مذکور می رساند:
1- جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب استانی در روز پنجشنبه مورخ 12 /5/ 1396 در سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار می گردد. شروع برنامه راس ساعت 8 صبح می باشد.
2- جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی در روز جمعه مورخ 13 /5/ 1396 در محل سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار می گردد.شروع برنامه راس ساعت 8 صبح می باشد.
3- سمت دبیرکلی حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نمی باشد و دبیران کل (اعم از نامزدها و سایر دبیران کل جهت را …

اطلاعیه برگزاری انتخابات نمایندگان دبیرکل احزاب در کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب

دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب، در اطلاعیه ای زمان بندی برگزاری انتخابات دو نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی را اعلام کرد.
به گزارش عصر ایران متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
پیرو فراخوان مورخ 10 /4/ 1396 در پرتال وزارت کشور و رسانه های عمومی و منتشر شده در شماره 6534 مورخ 13 /4/ 1396 روزنامه ایران و شماره 2197 مورخ 13/ 4/ 1396 روزنامه وطن امروز در خصوص فرایند و زمان برگزاری انتخابات دو نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده 10 به اطلاع همه دبیران کل محترم احزاب دارای پروانه فعالیت از کمیسیون مذکور می رساند:
1- جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب استانی در روز پنجشنبه مورخ 12 /5/ 1396 در سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار می گردد. شروع برنامه راس ساعت 8 صبح می باشد.
2- جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی در روز جمعه مورخ 13 /5/ 1396 در محل سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار می گردد.شروع برنامه راس ساعت 8 صبح می باشد.
3- سمت دبیرکلی حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نمی باشد و دبیران کل (اعم از نامزدها و سایر دبیران کل جهت را …
اطلاعیه برگزاری انتخابات نمایندگان دبیرکل احزاب در کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب