اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور درباره کنسرت شهرام ناظری در قوچان

اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور درباره کنسرت شهرام ناظری در قوچان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از آن که کنسرت ششم
مرداد شهرام ناظری در قوچان در پی پلمپ شدن سالن محل برگزاری توسط دادستانی این شهر
برگزار نشد، روابط عمومی دادستانی کل کشور در اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام کرد:
«بسمه تعالی
نظر به عدم برگزاری کنسرت جناب آقای شهرام ناظری در شهرستان
قوچان و فضاسازی های انجام شده و به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:
دادستان محترم قوچان پس از دریافت گزارشی مبنی بر ناایمن بودن
محل پیش بینی شده، ضمن معاینه محل دستور بررسی صادر که نتیجه این بررسی ناایمن بودن
محل برگزاری را تأیید می نماید.
سپس مراتب را به دست اندرکاران برگزاری مراسم اعلام و درخواست
تعیین محل مناسب دیگری می شود که از سوی متولیان امر مورد توجه واقع نمی گردد.
متعاقبا دادستان شهرستان با دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری
موضوع ایمنی محل برگزاری مراسم را مورد بررسی مجدد قرار می دهد که هیئت کارشناسی به
اتفاق و طی هفت بند، محل پیش بینی شده را فاقد معیارهای لازم برای برگزاری چنین مراسمی
اعلام می نمایند.
در نهایت با توجه به موارد پیش گفته و نظریه کارشناسان و به
منظور …

اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور درباره کنسرت شهرام ناظری در قوچان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بعد از آن که کنسرت ششم
مرداد شهرام ناظری در قوچان در پی پلمپ شدن سالن محل برگزاری توسط دادستانی این شهر
برگزار نشد، روابط عمومی دادستانی کل کشور در اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام کرد:
«بسمه تعالی
نظر به عدم برگزاری کنسرت جناب آقای شهرام ناظری در شهرستان
قوچان و فضاسازی های انجام شده و به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:
دادستان محترم قوچان پس از دریافت گزارشی مبنی بر ناایمن بودن
محل پیش بینی شده، ضمن معاینه محل دستور بررسی صادر که نتیجه این بررسی ناایمن بودن
محل برگزاری را تأیید می نماید.
سپس مراتب را به دست اندرکاران برگزاری مراسم اعلام و درخواست
تعیین محل مناسب دیگری می شود که از سوی متولیان امر مورد توجه واقع نمی گردد.
متعاقبا دادستان شهرستان با دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری
موضوع ایمنی محل برگزاری مراسم را مورد بررسی مجدد قرار می دهد که هیئت کارشناسی به
اتفاق و طی هفت بند، محل پیش بینی شده را فاقد معیارهای لازم برای برگزاری چنین مراسمی
اعلام می نمایند.
در نهایت با توجه به موارد پیش گفته و نظریه کارشناسان و به
منظور …
اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور درباره کنسرت شهرام ناظری در قوچان