اطلاعیه شورای نگهبان درباره بودجه این نهاد

اطلاعیه شورای نگهبان درباره بودجه این نهاد
شورای نگهبان در اطلاعیه ای درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه این نهاد پاسخ داد.
اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه ای درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه این نهاد پاسخ داد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بودجه سال 1397 شورای نگهبان جدیدترین موضوعی است که دستمایه انتقاد، شبهه افکنی، هجمه و در برخی موارد توهین به این نهاد قرار گرفته است. البته شورای نگهبان همچون گذشته منتقدان منصف را قدر می نهد و از انتقادات دلسوزانه آنها استقبال می کند، اما در این میان شاهد نظرات غیرمنصفانه ای نیز بودیم که بیش از آن که برپایه استدلال های متقن، بیان شده باشد، نتیجه اشتباهات مضحکی حاصل از عدم آشنایی با اعداد و ارقامند که اعتبار برخی رسانه های رسمی را زیر سؤال برده اند. این که یک روزنامه(1) بودجه شورای نگهبان در سال 97 را 1057 میلیارد تومان اعلام کند و یا این که روزنامه دیگری(2) بودجه سال 96 شورای نگهبان را 1287 میلیارد تومان اعلام کند، شاید در ظاهر اشتباهی در حد جا انداختن یک ممیز باشد، اما به جهت تأثیری که در ذهن مخاطبان می گذارد و پایه تحلیل های عجیب و …

اطلاعیه شورای نگهبان درباره بودجه این نهاد

شورای نگهبان در اطلاعیه ای درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه این نهاد پاسخ داد.
اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه ای درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه این نهاد پاسخ داد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بودجه سال 1397 شورای نگهبان جدیدترین موضوعی است که دستمایه انتقاد، شبهه افکنی، هجمه و در برخی موارد توهین به این نهاد قرار گرفته است. البته شورای نگهبان همچون گذشته منتقدان منصف را قدر می نهد و از انتقادات دلسوزانه آنها استقبال می کند، اما در این میان شاهد نظرات غیرمنصفانه ای نیز بودیم که بیش از آن که برپایه استدلال های متقن، بیان شده باشد، نتیجه اشتباهات مضحکی حاصل از عدم آشنایی با اعداد و ارقامند که اعتبار برخی رسانه های رسمی را زیر سؤال برده اند. این که یک روزنامه(1) بودجه شورای نگهبان در سال 97 را 1057 میلیارد تومان اعلام کند و یا این که روزنامه دیگری(2) بودجه سال 96 شورای نگهبان را 1287 میلیارد تومان اعلام کند، شاید در ظاهر اشتباهی در حد جا انداختن یک ممیز باشد، اما به جهت تأثیری که در ذهن مخاطبان می گذارد و پایه تحلیل های عجیب و …
اطلاعیه شورای نگهبان درباره بودجه این نهاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *