اظهارات عبرت انگیز «خواجه آصف»:همراهی با آمریکا اشتباه بزرگی بود/به آمریکایی ها اعتماد نداریم

اظهارات عبرت انگیز «خواجه آصف»:همراهی با آمریکا اشتباه بزرگی بود/به آمریکایی ها اعتماد نداریم
به نقل از داون نیوز، «خواجه آصف» اعلام کرد: ما در جنگ افغانستان، به کمک دولت واشنگتن پرداختیم و اگر پیروزی در افغانستان به دست آمده به دلیل کمک های ما بوده است.
وزیر خارجه پاکستان افزود: همان گونه که آمریکایی ها به ما اعتماد ندارند ما نیز به آنها اعتماد نداریم و تا زمانی که موضوع اعتماد حل نشود روابط بین دو کشور خوب نخواهد شد.
عضو ارشد حزب نواز گفت: همراهی ما با آمریکا در گذشته اشتباه بزرگی بوده و تبعات جبران ناپذیری برای ما به بار آورده است ولی ما دیگر مرتکب چنین خطاهایی نشده و منافع مردم پاکستان را قربانی خواسته آمریکایی ها نخواهیم کرد.
وی افزود: دلیل اینکه آمریکا تمایل دارد با پاکستان ارتباط داشته باشد این است که موقعیت استراتژیکی بسیار خاصی داریم.
وزیر دفاع سابق پاکستان گفت: سیاست های خارجه مناسب باعث شده تا همزمان با کم شدن روابط با آمریکا ارتباط ما با روسیه بهتر شود و این برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی بیان کرد: تلاش می کنیم تا نام پاکستان از فهرست خاکستری بین المللی خارج شود و به همین دلیل فهرست گروه های تروریستی خود را با فهرست منتشر شده سازمان ملل همگام کرده …

اظهارات عبرت انگیز «خواجه آصف»:همراهی با آمریکا اشتباه بزرگی بود/به آمریکایی ها اعتماد نداریم

به نقل از داون نیوز، «خواجه آصف» اعلام کرد: ما در جنگ افغانستان، به کمک دولت واشنگتن پرداختیم و اگر پیروزی در افغانستان به دست آمده به دلیل کمک های ما بوده است.
وزیر خارجه پاکستان افزود: همان گونه که آمریکایی ها به ما اعتماد ندارند ما نیز به آنها اعتماد نداریم و تا زمانی که موضوع اعتماد حل نشود روابط بین دو کشور خوب نخواهد شد.
عضو ارشد حزب نواز گفت: همراهی ما با آمریکا در گذشته اشتباه بزرگی بوده و تبعات جبران ناپذیری برای ما به بار آورده است ولی ما دیگر مرتکب چنین خطاهایی نشده و منافع مردم پاکستان را قربانی خواسته آمریکایی ها نخواهیم کرد.
وی افزود: دلیل اینکه آمریکا تمایل دارد با پاکستان ارتباط داشته باشد این است که موقعیت استراتژیکی بسیار خاصی داریم.
وزیر دفاع سابق پاکستان گفت: سیاست های خارجه مناسب باعث شده تا همزمان با کم شدن روابط با آمریکا ارتباط ما با روسیه بهتر شود و این برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی بیان کرد: تلاش می کنیم تا نام پاکستان از فهرست خاکستری بین المللی خارج شود و به همین دلیل فهرست گروه های تروریستی خود را با فهرست منتشر شده سازمان ملل همگام کرده …
اظهارات عبرت انگیز «خواجه آصف»:همراهی با آمریکا اشتباه بزرگی بود/به آمریکایی ها اعتماد نداریم