اعتراض کارگران گروه ملی فولاد نسبت به پرداخت نشدن مطالبات

اعتراض کارگران گروه ملی فولاد نسبت به پرداخت نشدن مطالبات
پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : جمعی از کارکنان و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای چندمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات چند ماهه خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. فرامند هاشمی زاده معاون امور عمرانی استاندار خوزستان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تجمع از کارکنان و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان اظهار کرد: چند روزی است که کارگران و کارکنان گروه ملی فولاد به دلیل عدم پرداخت حقوقشان در مقابل استانداری خوزستان تجمع می کنند. وی افزود: در طول این مدت که کارگران در مقابل استانداری تجمع می کنند، جلسات مختلف و بسیار خوبی برای پیگیری مشکلات آن ها در استان و در مرکز برگزار شده است و مسئولان پیگیر مسایل آن ها هستند. معاون امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: روز گذشته نیز استاندار خوزستان در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر حل مشکلات کارگران و کارکنان گروه ملی فولاد ایران شد و در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. هاشمی زاده بیان کرد: دولت در این بازه زمانی بیکار ننشسته و در حال چاره اندیشی برای حل مشکل …

اعتراض کارگران گروه ملی فولاد نسبت به پرداخت نشدن مطالبات

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : جمعی از کارکنان و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای چندمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات چند ماهه خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. فرامند هاشمی زاده معاون امور عمرانی استاندار خوزستان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تجمع از کارکنان و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان اظهار کرد: چند روزی است که کارگران و کارکنان گروه ملی فولاد به دلیل عدم پرداخت حقوقشان در مقابل استانداری خوزستان تجمع می کنند. وی افزود: در طول این مدت که کارگران در مقابل استانداری تجمع می کنند، جلسات مختلف و بسیار خوبی برای پیگیری مشکلات آن ها در استان و در مرکز برگزار شده است و مسئولان پیگیر مسایل آن ها هستند. معاون امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: روز گذشته نیز استاندار خوزستان در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر حل مشکلات کارگران و کارکنان گروه ملی فولاد ایران شد و در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. هاشمی زاده بیان کرد: دولت در این بازه زمانی بیکار ننشسته و در حال چاره اندیشی برای حل مشکل …
اعتراض کارگران گروه ملی فولاد نسبت به پرداخت نشدن مطالبات
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTg2Mjk3NzhiNzBlNjRiNTgyNzQ4ZTI0YTBhYTU4MmI2MGM5Nzgz&crc=b6dc5f967230cd2cd376c09fc6aafecd9dac707b&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult