اعتقاد برای مسلمانان از هر سلاحی قوی تر عمل می کند

اعتقاد برای مسلمانان از هر سلاحی قوی تر عمل می کند
باشگاه خبرنگاران: عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری گفت: مهمترین نکته نامه سردار سلیمانی به رهبر انقلاب ابراز وفاداری و تبعیت بی چون و چرا از فرامین ایشان است. میرزابابا مطهری نژاد عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری با اشاره به نامه اخیر سردار سلیمانی به مقام معظم رهبری گفت: در این نامه نکات برجسته زیادی وجود دارد که مهمترین آنها ابراز وفاداری، بیان شفاف و واضح ولایتمداری و تبعیت بی چون و چرا از فرامین رهبری است. عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری با بیان اینکه سردار سلیمانی تنها به عنوان یک فرد مطرح نیست، افزود: او به عنوان فرماندهی مطرح است که توانست سپاه قدس را به اهدافی که دارد، برساند. وی تصریح کرد: این نامه پیام همه سپاه قدس و تمام کسانی است که در سوریه و عراق به خط مقاومت پیوستند و هم پیمان سپاه شدند. مطهری نژاد با تأکید بر اینکه اعتقاد برای مسلمانان از هر سلاحی قوی تر عمل می کند، بیان کرد: جریانات اجتماعی و افکار عمومی هم قوی تر از سیاست ها عمل می کنند و در این میدان دیدیم که سیاست های ابرقدرت ها در منطقه کارساز نبود و نیروی اعتقادی که در هسته های مقاومت وجود داشت این پیروزی را …

اعتقاد برای مسلمانان از هر سلاحی قوی تر عمل می کند

باشگاه خبرنگاران: عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری گفت: مهمترین نکته نامه سردار سلیمانی به رهبر انقلاب ابراز وفاداری و تبعیت بی چون و چرا از فرامین ایشان است. میرزابابا مطهری نژاد عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری با اشاره به نامه اخیر سردار سلیمانی به مقام معظم رهبری گفت: در این نامه نکات برجسته زیادی وجود دارد که مهمترین آنها ابراز وفاداری، بیان شفاف و واضح ولایتمداری و تبعیت بی چون و چرا از فرامین رهبری است. عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری با بیان اینکه سردار سلیمانی تنها به عنوان یک فرد مطرح نیست، افزود: او به عنوان فرماندهی مطرح است که توانست سپاه قدس را به اهدافی که دارد، برساند. وی تصریح کرد: این نامه پیام همه سپاه قدس و تمام کسانی است که در سوریه و عراق به خط مقاومت پیوستند و هم پیمان سپاه شدند. مطهری نژاد با تأکید بر اینکه اعتقاد برای مسلمانان از هر سلاحی قوی تر عمل می کند، بیان کرد: جریانات اجتماعی و افکار عمومی هم قوی تر از سیاست ها عمل می کنند و در این میدان دیدیم که سیاست های ابرقدرت ها در منطقه کارساز نبود و نیروی اعتقادی که در هسته های مقاومت وجود داشت این پیروزی را …
اعتقاد برای مسلمانان از هر سلاحی قوی تر عمل می کند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *