اعلام محدودیت های ترافیکی نوروز ۹۷

اعلام محدودیت های ترافیکی نوروز ۹۷
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای محدودیت های ترافیکی نوروز ۹۷ را اعلام کرد.

اعلام محدودیت های ترافیکی نوروز ۹۷

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای محدودیت های ترافیکی نوروز ۹۷ را اعلام کرد.
اعلام محدودیت های ترافیکی نوروز ۹۷