اعمال محدودیت های ترافیکی روز تحلیف

اعمال محدودیت های ترافیکی روز تحلیف
سلامت نیوز :مهماندار: با اینکه روز شنبه (مراسم تحلیف ریاست جمهوری) تعطیل است اما محدودیت های ترافیکی زوج و فرد و طرح ترافیک همانند روزهای عادی اعمال می شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از صداوسیما، سردار مهماندار با اشاره به حضور مقامات و مهمانان خارجی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری افزود: همزمان با مراسم تحلیف ریاست جمهوری از ساعت 14 روز شنبه 14 مرداد محدودیت های ترافیکی منتهی به مجلس شورای اسلامی اعمال می شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با هدف تسهیل آمد و شد شرکت کنندگان در مراسم تحلیف از ساعت 14 روز شنبه تا پایان مراسم ، محدودیت های ترافیکی اعمال می شود که از سمت غرب از چهارراه استانبول به سمت مجلس شورای اسلامی، از سمت جنوب از ابتدای خیابان امیرکبیر، ملت و دیالمه به سمت میدان بهارستان از سمت شرق از تقاطع خیابان مجاهدین اسلام به سمت میدان بهارستان و از شمال از ابتدای میدان ابن سینا به سمت میدان بهارستان تردد انواع وسایل نقلیه ممنوع است.
وی توصیه کرد: شهروندان برای تردد در مسیرهای اشاره شده باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
سردار مهماندار همچنین افزود: علاوه بر محدودیت ها …

اعمال محدودیت های ترافیکی روز تحلیف

سلامت نیوز :مهماندار: با اینکه روز شنبه (مراسم تحلیف ریاست جمهوری) تعطیل است اما محدودیت های ترافیکی زوج و فرد و طرح ترافیک همانند روزهای عادی اعمال می شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از صداوسیما، سردار مهماندار با اشاره به حضور مقامات و مهمانان خارجی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری افزود: همزمان با مراسم تحلیف ریاست جمهوری از ساعت 14 روز شنبه 14 مرداد محدودیت های ترافیکی منتهی به مجلس شورای اسلامی اعمال می شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با هدف تسهیل آمد و شد شرکت کنندگان در مراسم تحلیف از ساعت 14 روز شنبه تا پایان مراسم ، محدودیت های ترافیکی اعمال می شود که از سمت غرب از چهارراه استانبول به سمت مجلس شورای اسلامی، از سمت جنوب از ابتدای خیابان امیرکبیر، ملت و دیالمه به سمت میدان بهارستان از سمت شرق از تقاطع خیابان مجاهدین اسلام به سمت میدان بهارستان و از شمال از ابتدای میدان ابن سینا به سمت میدان بهارستان تردد انواع وسایل نقلیه ممنوع است.
وی توصیه کرد: شهروندان برای تردد در مسیرهای اشاره شده باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
سردار مهماندار همچنین افزود: علاوه بر محدودیت ها …
اعمال محدودیت های ترافیکی روز تحلیف