افتتاح تماشاخانه هامون با حضور چهره های شاخص فرهنگ و هنر شنبه در رشت

افتتاح تماشاخانه هامون با حضور چهره های شاخص فرهنگ و هنر شنبه در رشت
حرف تازه – تماشاخانه هامون با حضور چند چهره مطرح فرهنگ و هنر در رشت افتتاح می شود. مدیر روابط عمومی تماشاخانه هامون با اعلام خبر افتتاح این تماشاخانه، تصریح کرد: مراسم افتتاح این سالن روز شنبه، ۱۴ مرداد، ساعت ۸ شب با حضور جمعی از دست اندرکاران مطرح تئاتر و سینما در کشور و استان برگزار […]

افتتاح تماشاخانه هامون با حضور چهره های شاخص فرهنگ و هنر شنبه در رشت

حرف تازه – تماشاخانه هامون با حضور چند چهره مطرح فرهنگ و هنر در رشت افتتاح می شود. مدیر روابط عمومی تماشاخانه هامون با اعلام خبر افتتاح این تماشاخانه، تصریح کرد: مراسم افتتاح این سالن روز شنبه، ۱۴ مرداد، ساعت ۸ شب با حضور جمعی از دست اندرکاران مطرح تئاتر و سینما در کشور و استان برگزار […]
افتتاح تماشاخانه هامون با حضور چهره های شاخص فرهنگ و هنر شنبه در رشت