افتتاح ۱۵ کیلومتر ازبزرگراه خوی-سلماس در سال جاری

افتتاح ۱۵ کیلومتر ازبزرگراه خوی-سلماس در سال جاری
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه پروژه بزرگراه خوی- سلماس در سه قطعه اجرا می شود، گفت: ۱۵ کیلومتر از این محور در صورت تامین اعتبار، امسال به بهره برداری می رسد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی، ابراهیم مبارک قدم، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در بازدید از پروژه های ساخت و توسعه راه های شهرستان خوی گفت: پروژه ساخت بزرگراه خوی- سلماس به طول ۳۰ کیلومتر در سه قطعه اجرا می شود.
مبارک قدم، میانگین پیشرفت اجرایی پروژه ساخت بزرگراه خوی- سلماس را ۴۶ درصد اعلام کرد و افزود: باتوجه به مذاکرات انجام یافته با پیمانکار طرح و حل و فصل بخشی از مشکلات پروژه، به زودی عملیات اجرایی در این محور آغاز خواهد شد.
وی، طرح بهسازی و تعریض محور خوی- ایواوغلی به طول ۲۷ کیلومتررا از دیگر پروژه های راهسازی شهرستان خوی برشمرد و تصریح کرد: تامین اعتبار این پروژه به دلیل تعریف نشدن ردیف اعتباری مشخص به شکل مقطعی انجام می شود.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غرب یبا بیان اینکه ۳۵۰ میلیارد ریال برای بهسازی وتعریض کل محورخوی- ایواوغلی مورد نیاز …

افتتاح ۱۵ کیلومتر ازبزرگراه خوی-سلماس در سال جاری

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه پروژه بزرگراه خوی- سلماس در سه قطعه اجرا می شود، گفت: ۱۵ کیلومتر از این محور در صورت تامین اعتبار، امسال به بهره برداری می رسد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی، ابراهیم مبارک قدم، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در بازدید از پروژه های ساخت و توسعه راه های شهرستان خوی گفت: پروژه ساخت بزرگراه خوی- سلماس به طول ۳۰ کیلومتر در سه قطعه اجرا می شود.
مبارک قدم، میانگین پیشرفت اجرایی پروژه ساخت بزرگراه خوی- سلماس را ۴۶ درصد اعلام کرد و افزود: باتوجه به مذاکرات انجام یافته با پیمانکار طرح و حل و فصل بخشی از مشکلات پروژه، به زودی عملیات اجرایی در این محور آغاز خواهد شد.
وی، طرح بهسازی و تعریض محور خوی- ایواوغلی به طول ۲۷ کیلومتررا از دیگر پروژه های راهسازی شهرستان خوی برشمرد و تصریح کرد: تامین اعتبار این پروژه به دلیل تعریف نشدن ردیف اعتباری مشخص به شکل مقطعی انجام می شود.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غرب یبا بیان اینکه ۳۵۰ میلیارد ریال برای بهسازی وتعریض کل محورخوی- ایواوغلی مورد نیاز …
افتتاح ۱۵ کیلومتر ازبزرگراه خوی-سلماس در سال جاری