افتخاری دیگر برای سید ظهرالدین پورالحسینی رئیس آموزش وپرورش شهرستان گچساران

افتخاری دیگر برای سید ظهرالدین پورالحسینی رئیس آموزش وپرورش شهرستان گچساران
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان گچساران در همایش شوراهای آموزش وپرورش استان از زحمات مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران در تغییر و تحول در آموزش و پرورش، جلب مشارکت های مردمی، عدم تمرکز و مشارکت پذیری در تصمیم گیری ها با اهدای لوح تقدیر تجلیل گردید. لوح سپاس سید ظهرالدین پورالحسینی …

افتخاری دیگر برای سید ظهرالدین پورالحسینی رئیس آموزش وپرورش شهرستان گچساران

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان گچساران در همایش شوراهای آموزش وپرورش استان از زحمات مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران در تغییر و تحول در آموزش و پرورش، جلب مشارکت های مردمی، عدم تمرکز و مشارکت پذیری در تصمیم گیری ها با اهدای لوح تقدیر تجلیل گردید. لوح سپاس سید ظهرالدین پورالحسینی …
افتخاری دیگر برای سید ظهرالدین پورالحسینی رئیس آموزش وپرورش شهرستان گچساران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *