افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک قرض الحسنه مهرایران

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک قرض الحسنه مهرایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت افزایش رفاه حال مشتریان، سقف انتقال وجه کارت به کارت را تا سقف پانصد میلیون ریال افزایش داد .
به گزارش خبر فوری و به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق خودپردازها، درگاه های اینترنتی و کارتخوان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در صورت اعلام تمایل مشتریان به سقف پانصد میلیون ریال افزایش یافت.
بر این اساس، سقف انتقال وجه غیر شتابی بانک ها و مؤسسات عضو مرکز شتاب برای هر فقره کارت مغناطیسی همانند تراکنش های انتقال وجه شتابی مبلغ سی میلیون ریال در روز تعیین می شود.
همچنین، انجام هرگونه عملیات انتقال وجه درون بانکی بیش از مبلغ سی میلیون ریال در روز و حداکثر تا سقف پانصد میلیون ریال منوط به درخواست دارنده کارت است و انتقال وجه مبالغ بیش از سی میلیون ریال صرفاً برای کارت هایی ممکن است که درخواست مشتری به بانک ارسال شده باشد.
شایان ذکر است، مشتریان بانک قرض الحسنه مهرایران در صورت تمایل به امکان انجام انتقال وجه کارت به کارت درون بانکی تا سقف پانصد میلیون ریال، میتوانند عدد ۱ را تا تاریخ ۲۰/۰۹/۹۶ به شماره …

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک قرض الحسنه مهرایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت افزایش رفاه حال مشتریان، سقف انتقال وجه کارت به کارت را تا سقف پانصد میلیون ریال افزایش داد .
به گزارش خبر فوری و به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق خودپردازها، درگاه های اینترنتی و کارتخوان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در صورت اعلام تمایل مشتریان به سقف پانصد میلیون ریال افزایش یافت.
بر این اساس، سقف انتقال وجه غیر شتابی بانک ها و مؤسسات عضو مرکز شتاب برای هر فقره کارت مغناطیسی همانند تراکنش های انتقال وجه شتابی مبلغ سی میلیون ریال در روز تعیین می شود.
همچنین، انجام هرگونه عملیات انتقال وجه درون بانکی بیش از مبلغ سی میلیون ریال در روز و حداکثر تا سقف پانصد میلیون ریال منوط به درخواست دارنده کارت است و انتقال وجه مبالغ بیش از سی میلیون ریال صرفاً برای کارت هایی ممکن است که درخواست مشتری به بانک ارسال شده باشد.
شایان ذکر است، مشتریان بانک قرض الحسنه مهرایران در صورت تمایل به امکان انجام انتقال وجه کارت به کارت درون بانکی تا سقف پانصد میلیون ریال، میتوانند عدد ۱ را تا تاریخ ۲۰/۰۹/۹۶ به شماره …
افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک قرض الحسنه مهرایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *