افزایش 26 درصدی حجم معاملات بورس در هفته گذشته

افزایش 26 درصدی حجم معاملات بورس در هفته گذشته
مسعود وطنخواه
عصراقتصاد: شاخص کل در هفته گذشته 1 هزار و 101 واحد کاهش یافت و در سطح 96 هزار و 860 واحد ایستاد. به این ترتیب شاخص کل در هفته گذشته، بازدهی منفی 1.1 درصدی را ثبت کرد. ارزش معاملات خرد نیز در هفته گذشته 88 میلیارد ریال کاهش یافت و به 6 هزار و 743 میلیارد ریال رسید.
حجم معاملات در هفته گذشته(نسبت به هفته ماقبل)، 26 درصد رشد یافت و با 1 هزار و 361 میلیون سهم افزایش به 6 هزار و 447 میلیون سهم رسید. اما ارزش معاملات در هفته گذشته 17 درصد کاهش یافت و با 3 هزار و 146 میلیارد ریال افت به 14 هزار 475 میلیارد ریال رسید. دفعات معاملات در هفته گذشته 33 درصد افزایش یافت و با 119 هزار و 814 نوبت رشد نسبت به هفته ماقبل به 475 هزار و 669 نوبت رسید.
هفته گذشته شاخص آزاد شناور ۱۵۴۹ واحد افت کرد و به عدد ۱۰۳ هزار و ۷۲۵ واحدی رسید. در این مدت شاخص بازار اول نیز ۸۶۶ واحد افت کرد و تا رقم ۶۸ هزار و ۷۰۹ واحدی کاهش یافت و شاخص بازار دوم با افت ۱۹۲۲ واحدی مواجه شد و به عدد ۲۰۶ هزار و ۷۵۶ واحد رسید. همچنین شاخص صنعت نیز بیش از ۱۰۰۰ واحد پایین رفت. سهام گروه رایانه وفعالیت های وابست …

افزایش 26 درصدی حجم معاملات بورس در هفته گذشته

مسعود وطنخواه
عصراقتصاد: شاخص کل در هفته گذشته 1 هزار و 101 واحد کاهش یافت و در سطح 96 هزار و 860 واحد ایستاد. به این ترتیب شاخص کل در هفته گذشته، بازدهی منفی 1.1 درصدی را ثبت کرد. ارزش معاملات خرد نیز در هفته گذشته 88 میلیارد ریال کاهش یافت و به 6 هزار و 743 میلیارد ریال رسید.
حجم معاملات در هفته گذشته(نسبت به هفته ماقبل)، 26 درصد رشد یافت و با 1 هزار و 361 میلیون سهم افزایش به 6 هزار و 447 میلیون سهم رسید. اما ارزش معاملات در هفته گذشته 17 درصد کاهش یافت و با 3 هزار و 146 میلیارد ریال افت به 14 هزار 475 میلیارد ریال رسید. دفعات معاملات در هفته گذشته 33 درصد افزایش یافت و با 119 هزار و 814 نوبت رشد نسبت به هفته ماقبل به 475 هزار و 669 نوبت رسید.
هفته گذشته شاخص آزاد شناور ۱۵۴۹ واحد افت کرد و به عدد ۱۰۳ هزار و ۷۲۵ واحدی رسید. در این مدت شاخص بازار اول نیز ۸۶۶ واحد افت کرد و تا رقم ۶۸ هزار و ۷۰۹ واحدی کاهش یافت و شاخص بازار دوم با افت ۱۹۲۲ واحدی مواجه شد و به عدد ۲۰۶ هزار و ۷۵۶ واحد رسید. همچنین شاخص صنعت نیز بیش از ۱۰۰۰ واحد پایین رفت. سهام گروه رایانه وفعالیت های وابست …
افزایش 26 درصدی حجم معاملات بورس در هفته گذشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *