الوصل، لقمه گلوگیرِ دور برگشت

الوصل، لقمه گلوگیرِ دور برگشت
پایگاه انقلاب نیوز: حریف اماراتی پرسپولیسی ها که در دیدار امروز با دو گل بازی را واگذار کرد با حملات خود در دقایق پایانی نشان داد در دور برگشت رقابت های می تواند تبدیل به لقمه ای گلوگیر برای تیم های حاضر در گروه سوم لیگ قهرمانان شود.

الوصل، لقمه گلوگیرِ دور برگشت

پایگاه انقلاب نیوز: حریف اماراتی پرسپولیسی ها که در دیدار امروز با دو گل بازی را واگذار کرد با حملات خود در دقایق پایانی نشان داد در دور برگشت رقابت های می تواند تبدیل به لقمه ای گلوگیر برای تیم های حاضر در گروه سوم لیگ قهرمانان شود.
الوصل، لقمه گلوگیرِ دور برگشت