امام خامنه ای در منزل شهید حدادیان حضور یافتند

امام خامنه ای در منزل شهید حدادیان حضور یافتند
به گزارش نویدتهران،رهبر معظم انقلاب اسلامی، ساعتی پیش در منزل شهید «محمدحسین حدادیان» از شهدای اغتشاشات اخیر تهران حضور یافتند.
بروز رسانی می شود…

امام خامنه ای در منزل شهید حدادیان حضور یافتند

به گزارش نویدتهران،رهبر معظم انقلاب اسلامی، ساعتی پیش در منزل شهید «محمدحسین حدادیان» از شهدای اغتشاشات اخیر تهران حضور یافتند.
بروز رسانی می شود…
امام خامنه ای در منزل شهید حدادیان حضور یافتند