اولویت اصلی شهردار جدید آبادان؛ بهداشت عمومی شهر باشد!

اولویت اصلی شهردار جدید آبادان؛ بهداشت عمومی شهر باشد!
عضو شورای شهر آبادان ابا بیان اینکه آسفالت و هم سطح سازی خیابان ها و کوچه ها نیز باید در اولویت بعدی شهردار آبادان قرار گیرد، تصریح کرد: ایجاد سرمایه های پایدار و جذب سرمایه گذاران پایدار نیز باید اولویت سوم شهردار جدید باشد و در تحقق این موضوع تلاش کند.

اولویت اصلی شهردار جدید آبادان؛ بهداشت عمومی شهر باشد!

عضو شورای شهر آبادان ابا بیان اینکه آسفالت و هم سطح سازی خیابان ها و کوچه ها نیز باید در اولویت بعدی شهردار آبادان قرار گیرد، تصریح کرد: ایجاد سرمایه های پایدار و جذب سرمایه گذاران پایدار نیز باید اولویت سوم شهردار جدید باشد و در تحقق این موضوع تلاش کند.
اولویت اصلی شهردار جدید آبادان؛ بهداشت عمومی شهر باشد!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *