ایران سال گذشته 4 میلیارد دلار به تروریست ها کمک کرد

ایران سال گذشته 4 میلیارد دلار به تروریست ها کمک کرد
نتانیاهو خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید، گفت: “اگر بخواهم بزرگترین چالش پیش روی دو کشور ما و همسایگان عربمان را در یک لغت خلاصه کنم آن چالش “ایران” است.”

ایران سال گذشته 4 میلیارد دلار به تروریست ها کمک کرد

نتانیاهو خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید، گفت: “اگر بخواهم بزرگترین چالش پیش روی دو کشور ما و همسایگان عربمان را در یک لغت خلاصه کنم آن چالش “ایران” است.”
ایران سال گذشته 4 میلیارد دلار به تروریست ها کمک کرد