بازگشت دوباره الناز شاکردوست به بازیگری در شبی که ماه کامل شد

بازگشت دوباره الناز شاکردوست به بازیگری در شبی که ماه کامل شد
الناز شاکردوست پس از به دست آوردن سلامت نسبی خود، به «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار پیوست.

بازگشت دوباره الناز شاکردوست به بازیگری در شبی که ماه کامل شد

الناز شاکردوست پس از به دست آوردن سلامت نسبی خود، به «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار پیوست.
بازگشت دوباره الناز شاکردوست به بازیگری در شبی که ماه کامل شد