بازگشت مارسلو به تمرینات رئال مادرید

بازگشت مارسلو به تمرینات رئال مادرید
مدافع برزیلی رئال مادرید به تمرینات تیمش بازگشت تا احتمال حضور او در بازی برگشت برابر پاری سن ژرمن زیاد شود.

بازگشت مارسلو به تمرینات رئال مادرید

مدافع برزیلی رئال مادرید به تمرینات تیمش بازگشت تا احتمال حضور او در بازی برگشت برابر پاری سن ژرمن زیاد شود.
بازگشت مارسلو به تمرینات رئال مادرید
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview