بازیگر ایرانی در محل ترور رئیس جمهور آمریکا

بازیگر ایرانی در محل ترور رئیس جمهور آمریکا
خبرگزاری میزان: بهنام تشکر بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر عکسی از خودش را در اینستاگرامش منتشر کرد که این عکس مربوط به محل ترور جان اف کندی سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکاست.

بازیگر ایرانی در محل ترور رئیس جمهور آمریکا

خبرگزاری میزان: بهنام تشکر بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر عکسی از خودش را در اینستاگرامش منتشر کرد که این عکس مربوط به محل ترور جان اف کندی سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکاست.
بازیگر ایرانی در محل ترور رئیس جمهور آمریکا