بانک دارایی می فروشد

بانک دارایی می فروشد
وبانک دارایی می فروشد. این شرکت با نسبت قیمت بر درامد کمتر از 4 از شرایط رشدی خوبی برخوردار است. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد در راستای اجرای بند 16 و 17 “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور” و خروج بانکها از بنگاه داری، شرکت های موضوع آگهی های پیوست را از طریق بورس اوراق بهادار تهران و مزایده عمومی واگذار نماید.

بانک دارایی می فروشد

وبانک دارایی می فروشد. این شرکت با نسبت قیمت بر درامد کمتر از 4 از شرایط رشدی خوبی برخوردار است. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد در راستای اجرای بند 16 و 17 “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور” و خروج بانکها از بنگاه داری، شرکت های موضوع آگهی های پیوست را از طریق بورس اوراق بهادار تهران و مزایده عمومی واگذار نماید.
بانک دارایی می فروشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *