با مدل های مختلف سیب زمینی سرخ کرده آشنا شوید

با مدل های مختلف سیب زمینی سرخ کرده آشنا شوید
سیب زمینی سرخ کرده یکی از لذیذترین اسنک هایی محسوب می شود که در طول تاریخ وجود داشته و همیشه هم مورد توجه مردم بوده است.
سیب زمینی سرخ کرده یکی از لذیذترین اسنک هایی
محسوب می شود که در طول تاریخ وجود داشته و همیشه هم مورد توجه مردم بوده
است. این اسنک های ترد و برشته وقتی با نمک در روغن زیاد سرخ می شوند، به
قدری عالی به نظر خواهند رسید که می توان به جای غذای اصلی فقط آنها را میل
کرده و لذت هم برد.
اما در کنار مدل های ساده و کلاسیکی که سیب زمینی را سرخ می کنند، گونه های دیگری نیز وجود دارد که شاید بد نباشد با آنها آشنا شوید.
سیب زمینی سرخ کرده درشت

برای تهیه این مدل، سیب زمینی ها را به صورت کاملا درشت و ضخیم خلال
کرده و سپس سرخ می کنند. این سیب زمینی ها بیشتر شبیه مدل پخته شده هستند
تا سرخ شده و ترد و کرانچی بودن سیب زمینی های خلال ریز را هم ندارند.
سیب زمینی سرخ کرده دالبری

این سیب زمینی ها فقط ظاهر زیبایی داشته و با سیب زمینی سرخ کرده معمولی فرقی ندارند.
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر چیلی

اگر هوس اسنک تند و آتشین کرده باشید، یکی از بهترین گزینه ها، سیب زمینی

با مدل های مختلف سیب زمینی سرخ کرده آشنا شوید

سیب زمینی سرخ کرده یکی از لذیذترین اسنک هایی محسوب می شود که در طول تاریخ وجود داشته و همیشه هم مورد توجه مردم بوده است.
سیب زمینی سرخ کرده یکی از لذیذترین اسنک هایی
محسوب می شود که در طول تاریخ وجود داشته و همیشه هم مورد توجه مردم بوده
است. این اسنک های ترد و برشته وقتی با نمک در روغن زیاد سرخ می شوند، به
قدری عالی به نظر خواهند رسید که می توان به جای غذای اصلی فقط آنها را میل
کرده و لذت هم برد.
اما در کنار مدل های ساده و کلاسیکی که سیب زمینی را سرخ می کنند، گونه های دیگری نیز وجود دارد که شاید بد نباشد با آنها آشنا شوید.
سیب زمینی سرخ کرده درشت

برای تهیه این مدل، سیب زمینی ها را به صورت کاملا درشت و ضخیم خلال
کرده و سپس سرخ می کنند. این سیب زمینی ها بیشتر شبیه مدل پخته شده هستند
تا سرخ شده و ترد و کرانچی بودن سیب زمینی های خلال ریز را هم ندارند.
سیب زمینی سرخ کرده دالبری

این سیب زمینی ها فقط ظاهر زیبایی داشته و با سیب زمینی سرخ کرده معمولی فرقی ندارند.
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر چیلی

اگر هوس اسنک تند و آتشین کرده باشید، یکی از بهترین گزینه ها، سیب زمینی

با مدل های مختلف سیب زمینی سرخ کرده آشنا شوید