برادکام کوآلکوم را متهم به رابطه با چینی ها کرد

برادکام کوآلکوم را متهم به رابطه با چینی ها کرد
پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : به گزارش خبرآنلاین، چند روز پیش کمیته خزانه داری آمریکا در بخش سرمایه گذاری های خارجی در این کشور/ CFIUS درباره پیشنهاد خرید تراشه ساز کوآلکوم توسط برادکام واردعمل شد.{لینک} این کمیته می تواند زمانی ورود کند که حتی دو طرف به توافق نرسیده باشند و حالا کمیته مذکور نگرانی های خود را درباره این معامله و طرح های برادکام برای کاهش هزینه ها در بخش تحقیق و توسعه مطرح کرده است. دفتر مرکزی برادکام در سنگاپور واقع شده و این کمپانی تراشه ساز تلاش می کند تا دفتر اصلی خود را به Dealaware منتقل کند. قانون گذاران آمریکایی نگران هستند اگر کوالکوم فروخته شود، ایالات متحده مجبور خواهد شد تا در توسعه 5G دست به دامن آسیایی ها شود. کمیته CFIUS نقش دستیار ویژه را برای رئیس جمهور آمریکا بازی می کند و در نهایت می تواند جلوی معامله را بگیرد. اما اتفاقی که امروز افتاد موضوع را وارد فاز تازه انتقام جویی قبل از معامله می کند. برادکام با انتشار اسنادی نشان داد کوآلکوم وابسته به چینی ها بوده و حتی با هوآوی و حکومت آمریکا نیز همکاری می کند. موضوع هوآوی و دخالت چینی ها در زیرساخت …

برادکام کوآلکوم را متهم به رابطه با چینی ها کرد

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : به گزارش خبرآنلاین، چند روز پیش کمیته خزانه داری آمریکا در بخش سرمایه گذاری های خارجی در این کشور/ CFIUS درباره پیشنهاد خرید تراشه ساز کوآلکوم توسط برادکام واردعمل شد.{لینک} این کمیته می تواند زمانی ورود کند که حتی دو طرف به توافق نرسیده باشند و حالا کمیته مذکور نگرانی های خود را درباره این معامله و طرح های برادکام برای کاهش هزینه ها در بخش تحقیق و توسعه مطرح کرده است. دفتر مرکزی برادکام در سنگاپور واقع شده و این کمپانی تراشه ساز تلاش می کند تا دفتر اصلی خود را به Dealaware منتقل کند. قانون گذاران آمریکایی نگران هستند اگر کوالکوم فروخته شود، ایالات متحده مجبور خواهد شد تا در توسعه 5G دست به دامن آسیایی ها شود. کمیته CFIUS نقش دستیار ویژه را برای رئیس جمهور آمریکا بازی می کند و در نهایت می تواند جلوی معامله را بگیرد. اما اتفاقی که امروز افتاد موضوع را وارد فاز تازه انتقام جویی قبل از معامله می کند. برادکام با انتشار اسنادی نشان داد کوآلکوم وابسته به چینی ها بوده و حتی با هوآوی و حکومت آمریکا نیز همکاری می کند. موضوع هوآوی و دخالت چینی ها در زیرساخت …
برادکام کوآلکوم را متهم به رابطه با چینی ها کرد