برای مقابله جدی با ریزگردها باید کمربند سبز را گسترش دهیم

برای مقابله جدی با ریزگردها باید کمربند سبز را گسترش دهیم
کرمان آنلاین – سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمان، با بیان این که 4 شهرستان شرقی استان، کانون های بحرانی ریز گردها را تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: اگر امروز به فکر این مناطق نباشیم، در آینده شاهد بحران جدی در استان خواهیم بود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمان، با بیان این که 4 شهرستان شرقی استان، کانون های بحرانی ریز گردها را تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: اگر امروز به فکر این مناطق نباشیم، در آینده شاهد بحران جدی در استان خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر آیت الهی موسوی در سفر به شهرستان ریگان، در جلسه ستاد بحران این شهرستان با اشاره به این که 20 درصد از بیابان های کشور در استان کرمان قرار دارد، از اقدامات انجام شده در زمینه کنترل ریز گردها در شهرستان ریگان تقدیر و تشکر کرد.
وی با بیان این که 4 شهرستان شرقی استان، کانون های بحرانی ریز گردها را تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: اگر امروز به فکر این مناطق نباشیم، در آینده شاهد بحران جدی در استان خواهیم بود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمان، افزود: خشکسالی های اخیر در استان سبب کاهش پوشش گیاهی و از بین …

برای مقابله جدی با ریزگردها باید کمربند سبز را گسترش دهیم

کرمان آنلاین – سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمان، با بیان این که 4 شهرستان شرقی استان، کانون های بحرانی ریز گردها را تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: اگر امروز به فکر این مناطق نباشیم، در آینده شاهد بحران جدی در استان خواهیم بود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمان، با بیان این که 4 شهرستان شرقی استان، کانون های بحرانی ریز گردها را تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: اگر امروز به فکر این مناطق نباشیم، در آینده شاهد بحران جدی در استان خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر آیت الهی موسوی در سفر به شهرستان ریگان، در جلسه ستاد بحران این شهرستان با اشاره به این که 20 درصد از بیابان های کشور در استان کرمان قرار دارد، از اقدامات انجام شده در زمینه کنترل ریز گردها در شهرستان ریگان تقدیر و تشکر کرد.
وی با بیان این که 4 شهرستان شرقی استان، کانون های بحرانی ریز گردها را تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: اگر امروز به فکر این مناطق نباشیم، در آینده شاهد بحران جدی در استان خواهیم بود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری کرمان، افزود: خشکسالی های اخیر در استان سبب کاهش پوشش گیاهی و از بین …
برای مقابله جدی با ریزگردها باید کمربند سبز را گسترش دهیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *