برخورد خونین نیسان با پژو در محور هشترود- قره آغاج

برخورد خونین نیسان با پژو در محور هشترود- قره آغاج
نصر: مدیر روابط عمومی اورژانس115 آذربایجان شرقی از برخورد خونین نیسان با پژو در محور هشترود – قره آغاج خبر داد.

برخورد خونین نیسان با پژو در محور هشترود- قره آغاج

نصر: مدیر روابط عمومی اورژانس115 آذربایجان شرقی از برخورد خونین نیسان با پژو در محور هشترود – قره آغاج خبر داد.
برخورد خونین نیسان با پژو در محور هشترود- قره آغاج