بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و نگرش عمومی به پلیس

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و نگرش عمومی به پلیس
پژوهش حاضر به ارزیابی ارتباط مولفه های سرمایه اجتماعی و نگرش عمومی به پلیس در بین شهروندان بالای هفده سال مستقر شهر تهران می پردازد.

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و نگرش عمومی به پلیس

پژوهش حاضر به ارزیابی ارتباط مولفه های سرمایه اجتماعی و نگرش عمومی به پلیس در بین شهروندان بالای هفده سال مستقر شهر تهران می پردازد.
بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و نگرش عمومی به پلیس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *