برند شدن دانشگاه صنعت نفت ضروری است

برند شدن دانشگاه صنعت نفت ضروری است
فرزین سوادکوهی
عصراقتصاد: بعد از گذشت حدود دوماه از اعتراضاتی که پیرامون وضعیت استخدامی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت صورت گرفت و پس از مشکلاتی که در این خصوص برای مجموعه وزارت نفت پیش آمد جو نسبتا آرامی بر این دانشگاه حاکم شد. ماجرای پیش آمده ناظر به انتقاداتی به مجموعه وزارت نفت بود که گاه تا محدوده صدور بیانیه های آتشین و تند سیاسی گسترش یافته بود و برای چند روزی این هیاهوی بوجود آمده، موضوع را به تیتر یک بسیاری از رسانه های مختلف تبدیل کرد. در این میان طبعا سایت ها و شبکه های خبری و مطبوعات منتقد دولت دوازدهم تلاش کردند از موضوع پیش آمده بیشترین سود را ببرند و به شانتاژ مد نظر خود دامنه فراگیرتری ببخشند که افکار عمومی را بیش از پیش درگیر موضوع کنند و البته در این زمینه انتشار و انعکاس اعتراضات دانشجویان و تجمع آنها در مقابل وزارت نفت و تعطیلی دانشگاه نفت را نیز مستمسکی کردند برای انتفاع هرچه بیشتر در جهت زیر سوال بردن دولت. صرفنظر از این که این اعتراضات تا چه حد برحق یا غیر منطقی بوده است، اما استفاده های سیاسی از ماجرا اصلی ترین هدف گروه منتقد بود تا از این آب گل آلود …

برند شدن دانشگاه صنعت نفت ضروری است

فرزین سوادکوهی
عصراقتصاد: بعد از گذشت حدود دوماه از اعتراضاتی که پیرامون وضعیت استخدامی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت صورت گرفت و پس از مشکلاتی که در این خصوص برای مجموعه وزارت نفت پیش آمد جو نسبتا آرامی بر این دانشگاه حاکم شد. ماجرای پیش آمده ناظر به انتقاداتی به مجموعه وزارت نفت بود که گاه تا محدوده صدور بیانیه های آتشین و تند سیاسی گسترش یافته بود و برای چند روزی این هیاهوی بوجود آمده، موضوع را به تیتر یک بسیاری از رسانه های مختلف تبدیل کرد. در این میان طبعا سایت ها و شبکه های خبری و مطبوعات منتقد دولت دوازدهم تلاش کردند از موضوع پیش آمده بیشترین سود را ببرند و به شانتاژ مد نظر خود دامنه فراگیرتری ببخشند که افکار عمومی را بیش از پیش درگیر موضوع کنند و البته در این زمینه انتشار و انعکاس اعتراضات دانشجویان و تجمع آنها در مقابل وزارت نفت و تعطیلی دانشگاه نفت را نیز مستمسکی کردند برای انتفاع هرچه بیشتر در جهت زیر سوال بردن دولت. صرفنظر از این که این اعتراضات تا چه حد برحق یا غیر منطقی بوده است، اما استفاده های سیاسی از ماجرا اصلی ترین هدف گروه منتقد بود تا از این آب گل آلود …
برند شدن دانشگاه صنعت نفت ضروری است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *