برهنگی برای کسی مهم نبود؛ چه رسد به نمایش «دختر خیابان انقلاب»

برهنگی برای کسی مهم نبود؛ چه رسد به نمایش «دختر خیابان انقلاب»
به گزارش جهان نیوز ، در جریان فتنه اقتصادی دیماه امسال در برخی شهرهای کشور، تصویری از یک دختر منتشر شد که روسری خود را به چوبی آویزان کرده و بر روی یک جعبه پست برق ایستاده است.
جریانات برانداز از این تصویر تمجید فراوانی کردند اما در ادامه اعتراضات پرچم ایران هم به آتش کشیده شد و پس از حدود یک هفته بلوا فرونشست.
در عین حال اما به تازگی ۲ یا ۳ خانم دیگر، با تظاهر به همان عکس پیش گفته، در برخی معابر عمومی کشف حجاب کرده و با آویزان کردن روسری خود به یک چوب و انتشار تصویرشان در همین حالت، نوعی ژست معارضه سیاسی گرفته اند.
جریانات برانداز نیز به استقبال این حرکات رفته و هشتگ هایی را مبنی بر تکثیر این حرکت به راه انداخته اند.
شبکه BBC فارسی هم به پوشش گسترده این چند اقدام پرداخته است.
*درباره این اقدام غیر متمدنانه که در فتنه سال ۸۸ نیز به انحاء مختلف روی داد؛ گفتنی هایی وجود دارد:
یکم:  در هیچ فرهنگ و دایرهالمعارف سیاسی و حتی در کتاب ماکیاولی، کنش سیاسی ربط و ارتباط وثیقی با «هنجارشکنی» ندارد!
حجاب یکی از هنجارهای جامعه ایرانی است که منشأ آن هم نه لزوما حکومت که دین و اساس …

برهنگی برای کسی مهم نبود؛ چه رسد به نمایش «دختر خیابان انقلاب»

به گزارش جهان نیوز ، در جریان فتنه اقتصادی دیماه امسال در برخی شهرهای کشور، تصویری از یک دختر منتشر شد که روسری خود را به چوبی آویزان کرده و بر روی یک جعبه پست برق ایستاده است.
جریانات برانداز از این تصویر تمجید فراوانی کردند اما در ادامه اعتراضات پرچم ایران هم به آتش کشیده شد و پس از حدود یک هفته بلوا فرونشست.
در عین حال اما به تازگی ۲ یا ۳ خانم دیگر، با تظاهر به همان عکس پیش گفته، در برخی معابر عمومی کشف حجاب کرده و با آویزان کردن روسری خود به یک چوب و انتشار تصویرشان در همین حالت، نوعی ژست معارضه سیاسی گرفته اند.
جریانات برانداز نیز به استقبال این حرکات رفته و هشتگ هایی را مبنی بر تکثیر این حرکت به راه انداخته اند.
شبکه BBC فارسی هم به پوشش گسترده این چند اقدام پرداخته است.
*درباره این اقدام غیر متمدنانه که در فتنه سال ۸۸ نیز به انحاء مختلف روی داد؛ گفتنی هایی وجود دارد:
یکم:  در هیچ فرهنگ و دایرهالمعارف سیاسی و حتی در کتاب ماکیاولی، کنش سیاسی ربط و ارتباط وثیقی با «هنجارشکنی» ندارد!
حجاب یکی از هنجارهای جامعه ایرانی است که منشأ آن هم نه لزوما حکومت که دین و اساس …
برهنگی برای کسی مهم نبود؛ چه رسد به نمایش «دختر خیابان انقلاب»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *