برگزاری نشست راهکارهای پاسخگویی دانشگاه به مسئولیت های نهادی

برگزاری نشست راهکارهای پاسخگویی دانشگاه به مسئولیت های نهادی
گروه مدیریت و برنامه ریزی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی نشست تخصصی با عنوان”راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی و اجتماعی” را ۱۳ آذرماه سال جاری برگزار می نماید.

به گزارش آتیه کار به نقل از ایسنا، این نشست تخصصی با هدف بررسی ابعاد مختلف مسئولیت های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تامین مالی، بازار کار، توسعه پایدار، مدیریتی، علمی- بین المللی و با ارائه دیدگاه های اعضای هیات علمی برگزار خواهد شد.
در این نشست، دو پنل تخصصی با عنوان های «راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت نهادی» و «راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی» برگزار می گردد و قرار است آقایان دکتر رحیمیان، دکتر طاهری، دکتر ریاضی، دکتر نعمتی، دکتر خورسندی، دکتر فراستخواه، دکتر غیاثی ندوشن، دکتر پروزئیان، دکتر توفیقی، دکتر عبداللهی و دکتر عباس پور به ارائه دیدگاه های خود در این خصوص بپردازند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، این نشست ۱۳ اذرماه سال جاری از ساعت ۸ – ۱۳ در سالن اجتماعات دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار می شود.
کدخبرنگاری۱۸۰۱

برگزاری نشست راهکارهای پاسخگویی دانشگاه به مسئولیت های نهادی

گروه مدیریت و برنامه ریزی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی نشست تخصصی با عنوان”راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی و اجتماعی” را ۱۳ آذرماه سال جاری برگزار می نماید.

به گزارش آتیه کار به نقل از ایسنا، این نشست تخصصی با هدف بررسی ابعاد مختلف مسئولیت های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تامین مالی، بازار کار، توسعه پایدار، مدیریتی، علمی- بین المللی و با ارائه دیدگاه های اعضای هیات علمی برگزار خواهد شد.
در این نشست، دو پنل تخصصی با عنوان های «راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت نهادی» و «راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی» برگزار می گردد و قرار است آقایان دکتر رحیمیان، دکتر طاهری، دکتر ریاضی، دکتر نعمتی، دکتر خورسندی، دکتر فراستخواه، دکتر غیاثی ندوشن، دکتر پروزئیان، دکتر توفیقی، دکتر عبداللهی و دکتر عباس پور به ارائه دیدگاه های خود در این خصوص بپردازند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، این نشست ۱۳ اذرماه سال جاری از ساعت ۸ – ۱۳ در سالن اجتماعات دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار می شود.
کدخبرنگاری۱۸۰۱
برگزاری نشست راهکارهای پاسخگویی دانشگاه به مسئولیت های نهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *