بهره برداری از 14 هزار اتوبوس بی.آر.تی/تجهیز و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، دولتی است

بهره برداری از 14 هزار اتوبوس بی.آر.تی/تجهیز و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، دولتی است
احد رسولی امروز در صحن علنی شورای شهر کرج گفت: توجه به ناوگان شهری موضوعی است که سال های گذشته مغفول مانده و شهرداری کرج در این زمینه کوتاهی کرده است.
رسولی ادامه داد: لازم است هر کدام از سازمان ها عملکرد خود را ارائه کنند که بدانیم در گذشته سازمان ها براساس تکالیف خود چه وظایفی داشته و کدام یک عملیاتی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید از گردش کار اتوبوسرانی، اطلاع داشته باشند و این در حالی است که بیشتر از 99 درصد ناوگان شهر کرج، فرسوده و از رده خارج شده هستند.
رسولی با عنوان اینکه شهرداری به نحو قانونی وظایف خود را به سرانجام نرسانده، افزود: ای کاش سازمان اتوبوسرانی، گزارشی از عملکرد خود مطرح کند و بگوید اقدامات این سازمان چیست و با چه اعداد و ارقامی نسبت به اخذ سهمیه قانونی اقدام کرده و اکنون در چه وضعیتی است.
تجهیز ناوگان حمل ونقل، پروژه ملی است
عباس زارع، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج، گفت: دولت در صدد مدیون کردن شهرداری نیست و تامین منابع تجهیز و خرید ناوگان حمل ونقل عمومی جزو اعتبارات ملی محسوب می شود که از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: در …

بهره برداری از 14 هزار اتوبوس بی.آر.تی/تجهیز و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، دولتی است

احد رسولی امروز در صحن علنی شورای شهر کرج گفت: توجه به ناوگان شهری موضوعی است که سال های گذشته مغفول مانده و شهرداری کرج در این زمینه کوتاهی کرده است.
رسولی ادامه داد: لازم است هر کدام از سازمان ها عملکرد خود را ارائه کنند که بدانیم در گذشته سازمان ها براساس تکالیف خود چه وظایفی داشته و کدام یک عملیاتی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید از گردش کار اتوبوسرانی، اطلاع داشته باشند و این در حالی است که بیشتر از 99 درصد ناوگان شهر کرج، فرسوده و از رده خارج شده هستند.
رسولی با عنوان اینکه شهرداری به نحو قانونی وظایف خود را به سرانجام نرسانده، افزود: ای کاش سازمان اتوبوسرانی، گزارشی از عملکرد خود مطرح کند و بگوید اقدامات این سازمان چیست و با چه اعداد و ارقامی نسبت به اخذ سهمیه قانونی اقدام کرده و اکنون در چه وضعیتی است.
تجهیز ناوگان حمل ونقل، پروژه ملی است
عباس زارع، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج، گفت: دولت در صدد مدیون کردن شهرداری نیست و تامین منابع تجهیز و خرید ناوگان حمل ونقل عمومی جزو اعتبارات ملی محسوب می شود که از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: در …
بهره برداری از 14 هزار اتوبوس بی.آر.تی/تجهیز و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، دولتی است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *