بورس تهران در انتظار و سردرگمی

بورس تهران در انتظار و سردرگمی
پایشگر- معامله گران بورس تهران امروز در حالی شاهد معاملات کم حجم و توأم با انتظار و سردرگمی مواجه بودند که سایه عوامل سیاسی بر فضای سرمایه گذاری کشور باعث شده تا بازاری آشفته و بی قرار در مقابل دیدگان سرمایه گذاران ترسیم شود.
به گزارش پایشگر، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۶ با کاهش ۱۳۰ واحدی روی رقم ۹۶ هزار و ۸۶۰ واحد ایستاد.
شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۱۱۶ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۳۱۲ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۲۲۸ واحدی به رقم ۱۰۳ هزار و ۷۲۵ واحد دست یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۴۶ واحدی به رقم ۶۸ هزار و ۷۰۹ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۵۲۰ واحدی عدد ۲۰۶ هزار و ۷۵۶ واحد را به نمایش گذاشت.
امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز بدون تغییر چندانی روی رقم یک هزار و ۸۰ واحد ایستاد.
بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های گسترش نفت و گاز پارسیان با ۱۸ واحد، پالایش نفت تهران با ۱۳ واحد و پتروشیمی شیراز با ۱۲ واحد کاهش بیشترین تاثی …

بورس تهران در انتظار و سردرگمی

پایشگر- معامله گران بورس تهران امروز در حالی شاهد معاملات کم حجم و توأم با انتظار و سردرگمی مواجه بودند که سایه عوامل سیاسی بر فضای سرمایه گذاری کشور باعث شده تا بازاری آشفته و بی قرار در مقابل دیدگان سرمایه گذاران ترسیم شود.
به گزارش پایشگر، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۶ با کاهش ۱۳۰ واحدی روی رقم ۹۶ هزار و ۸۶۰ واحد ایستاد.
شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۱۱۶ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۳۱۲ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۲۲۸ واحدی به رقم ۱۰۳ هزار و ۷۲۵ واحد دست یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۴۶ واحدی به رقم ۶۸ هزار و ۷۰۹ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۵۲۰ واحدی عدد ۲۰۶ هزار و ۷۵۶ واحد را به نمایش گذاشت.
امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز بدون تغییر چندانی روی رقم یک هزار و ۸۰ واحد ایستاد.
بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های گسترش نفت و گاز پارسیان با ۱۸ واحد، پالایش نفت تهران با ۱۳ واحد و پتروشیمی شیراز با ۱۲ واحد کاهش بیشترین تاثی …
بورس تهران در انتظار و سردرگمی