بیشترین دلیل گرایش به ازدواج موقت چیست؟

بیشترین دلیل گرایش به ازدواج موقت چیست؟
به گزارش شهروند، «آخه آدم توی این سن چی می فهمه؟! یه روز از مدرسه اومدم خونه، گفتن تو باید با این ازدواج کنی. دیگه هم مدرسه نرفتم. من می گم یه ذره پخته تر شی. اگه نه، زبون مرد روت درازه. هر چی می گه باید گوش کنی تا بچه ای.» این توضیحات زن جوان ۲۲ ساله ای است که اکنون ساکن مشهد است. او در ۱۲ سالگی به صیغه محرمیت همسر کنونی اش درآمده و در همین سال ها تلاش کرده به جای کودکی کردن، دل همسرش را به دست آورد. این زن یکی از ۲۱۶ نفری است که «کامیل احمدی» برای پژوهشی مردم شناسانه درباره صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران با او گفت وگو کرده است؛ تحقیقی جامع که اطلاعات تازه ای درباره این موضوع و همچنین تأثیر آن در گسترش ازدواج کودکان در ایران دارد. این پژوهش با عنوان «خانه ای روی آب» عصر دو روز پیش در انجمن حمایت از حقوق کودکان رونمایی شد و در کنار آن، فعالان حوزه کودک از راه های مقابله با ازدواج کودکان سخن گفتند و «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون زنان هم به تشریح تلاش های این فراکسیون برای وضع قوانینی جهت کنترل این موضوع سخن گفت. علاوه بر این احمدی اطلاعات تازه ای از …

بیشترین دلیل گرایش به ازدواج موقت چیست؟

به گزارش شهروند، «آخه آدم توی این سن چی می فهمه؟! یه روز از مدرسه اومدم خونه، گفتن تو باید با این ازدواج کنی. دیگه هم مدرسه نرفتم. من می گم یه ذره پخته تر شی. اگه نه، زبون مرد روت درازه. هر چی می گه باید گوش کنی تا بچه ای.» این توضیحات زن جوان ۲۲ ساله ای است که اکنون ساکن مشهد است. او در ۱۲ سالگی به صیغه محرمیت همسر کنونی اش درآمده و در همین سال ها تلاش کرده به جای کودکی کردن، دل همسرش را به دست آورد. این زن یکی از ۲۱۶ نفری است که «کامیل احمدی» برای پژوهشی مردم شناسانه درباره صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران با او گفت وگو کرده است؛ تحقیقی جامع که اطلاعات تازه ای درباره این موضوع و همچنین تأثیر آن در گسترش ازدواج کودکان در ایران دارد. این پژوهش با عنوان «خانه ای روی آب» عصر دو روز پیش در انجمن حمایت از حقوق کودکان رونمایی شد و در کنار آن، فعالان حوزه کودک از راه های مقابله با ازدواج کودکان سخن گفتند و «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون زنان هم به تشریح تلاش های این فراکسیون برای وضع قوانینی جهت کنترل این موضوع سخن گفت. علاوه بر این احمدی اطلاعات تازه ای از …
بیشترین دلیل گرایش به ازدواج موقت چیست؟