بیش از یازده میلیون تردد در استان هرمزگان

بیش از یازده میلیون تردد در استان هرمزگان
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان گفت: در دی ماه امسال بیش از یازده میلیون تردد در جاده های استان صورت گرفته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان، داریوش باقر جوان گفت: در دی ماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۱۰۹۸۹۵۶ تردد در جاده های استان هرمزگان صورت گرفته که ۳۱ درصد از کل ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که بیشترین حجم تردد در محور بندرعباس- بندر شهید رجایی با ۲۰۷۵۷۵ وسیله نقلیه، بیشترین تردد وسایل نقلیه سنگین را داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گفت: متوسط نرخ جریان ترافیک در سطح جاده های استان معادل ۲۲۷ وسیله نقلیه در ساعت بوده، ضمن اینکه بیشترین نرخ این جریان ترافیکی مربوط به بندرعباس-بندر شهید رجایی با نرخ جریان تردد ۸۹۴ وسیله نقلیه در ساعت بوده است و سرعت متوسط تردد در شبکه راه های دارای تردد شمار استان در مدت مذکور را ۷۳ کیـلومتـر در سـاعت عـنوان کــرد و افــزود: بیشترین سرعت متوسط در این مدت ۹۹ کیلومتر در ساعت مربوط به محور سه راهی چارک – بندرلنگه بوده است.
وی بیان کرد: کمترین نرخ جریان ترافیک …

بیش از یازده میلیون تردد در استان هرمزگان

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان گفت: در دی ماه امسال بیش از یازده میلیون تردد در جاده های استان صورت گرفته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان، داریوش باقر جوان گفت: در دی ماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۱۰۹۸۹۵۶ تردد در جاده های استان هرمزگان صورت گرفته که ۳۱ درصد از کل ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که بیشترین حجم تردد در محور بندرعباس- بندر شهید رجایی با ۲۰۷۵۷۵ وسیله نقلیه، بیشترین تردد وسایل نقلیه سنگین را داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گفت: متوسط نرخ جریان ترافیک در سطح جاده های استان معادل ۲۲۷ وسیله نقلیه در ساعت بوده، ضمن اینکه بیشترین نرخ این جریان ترافیکی مربوط به بندرعباس-بندر شهید رجایی با نرخ جریان تردد ۸۹۴ وسیله نقلیه در ساعت بوده است و سرعت متوسط تردد در شبکه راه های دارای تردد شمار استان در مدت مذکور را ۷۳ کیـلومتـر در سـاعت عـنوان کــرد و افــزود: بیشترین سرعت متوسط در این مدت ۹۹ کیلومتر در ساعت مربوط به محور سه راهی چارک – بندرلنگه بوده است.
وی بیان کرد: کمترین نرخ جریان ترافیک …
بیش از یازده میلیون تردد در استان هرمزگان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *