تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت عمومی از دیدگاه شهروندان

تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت عمومی از دیدگاه شهروندان
هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت عمومی در استان خراسان جنوبی بود.

تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت عمومی از دیدگاه شهروندان

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت عمومی در استان خراسان جنوبی بود.
تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت عمومی از دیدگاه شهروندان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *